Temperatūra Jēkabpilī -°;
“Jēkabpils siltums” informē par izmaiņām siltumenerģijas patēriņa aprēķinu metodikā

“Jēkabpils siltums” informē par izmaiņām siltumenerģijas patēriņa aprēķinu metodikā

Informējam, ka no šī gada noteiktas izmaiņas siltumenerģijas patēriņa aprēķinu metodikā! Kopš 2023. gada 1.janvāra, aprēķinot dzīvokļa īpašniekam maksājamo daļu par siltumenerģiju, tiek piemērota 03.02.2021. apstiprinātā, savstarpēji starp SIA JK Namu pārvalde un SIA “Jēkabpils siltums” saskaņotā siltumenerģijas sadalījuma daudzīvokļu mājās aprēķinu metodika.
Siltumenerģijas patēriņa aprēķina metodika balstīta uz 2015.gada 15.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”. Metodika nosaka kārtību, kādā  tiek noteikta, aprēķināta un uzskaitīta katra dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieka maksājamā daļa par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo siltumenerģijas pakalpojumu.

Svarīgākais, ko nepieciešams zināt klientiem!

  • Skaitītāju rādījuma precīza iesniegšana samazina ūdens patēriņa starpību mājā!
  • Ja ir paredzama dzīvokļa īpašnieka prombūtne, kuras laikā atsevišķo īpašumu neizmantos neviena persona un nevarēs nodrošināt ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nolasīšanu, dzīvokļa īpašnieks vismaz vienu nedēļu iepriekš par to rakstiski informē SIA “Jēkabpils siltums”, norādot prombūtnes laiku, kas nepārsniedz 3 (trīs) mēnešus. Ja plānota prombūtne, ilgāka par trim mēnešiem, dzīvokļa īpašnieks par to informē atkārtoti.
  • Jaunā metodika paredz, ka, apkures sezonas laikā, mājā patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh) sadalās starp ūdens uzsildīšanu un siltumenerģiju apkurei. Apkures sezonas laikā maksa par cirkulāciju netiek izdalīta atsevišķi.
  • Savukārt, vasaras sezonā patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh) sadalās starp ūdens uzsildīšanu un cirkulāciju, kur cirkulācija ir mainīgs lielums.

Informējam, ka metodika piemērojama līdz brīdim, kamēr dzīvokļu īpašnieki, likumā noteiktajā kārtībā, nav noteikuši citu kārtību siltumenerģijas maksājamās daļas noteikšanai.

!!! Vēršam klientu uzmanību par karstā ūdens skaitītāju mērījumiem!

Turpmāk karstā ūdens skaitītāju rādījumi katru mēnesi (par kārtējā mēnesī patērēto karsto ūdeni) obligāti ir jāziņo tieši SIA “Jēkabpils siltums”, laika posmā no mēneša 25. datuma līdz nākamā mēneša 1. datumam!

To var izdarīt:

  • izmantojot Bill.me platformu,
  • veicot internetbankā siltumenerģijas rēķina apmaksu (maksājuma uzdevumā norādot klienta numuru, dzīvokļa adresi un karstā ūdens skaitītāja pēdējo rādījumu),
  • veicot maksājumu SIA "MAXIMA Latvija" veikalos Jēkabpilī. Šajā gadījumā uz vietas nodot karstā ūdens patēriņa rādījumu nav iespējams, tādēļ klientiem lūgums informāciju par karstā ūdens patēriņu ziņot uzņēmuma speciālistiem, zvanot pa tālruni 652-20711 vai 652-34800 vai 65234720.

Īpaši aicinām klientus izmantot Bill.me platformu! Tā ir viegla  un ērta lietošanai!

SIA “Jēkabpils siltums”