Temperatūra Jēkabpilī -°;
Jaunā Tvaika ielas katlumāja 2023.gadā