Temperatūra Jēkabpilī -°;
07.08.2015 Paziņojums par  konkursa rezultātiem

07.08.2015 Paziņojums par konkursa rezultātiem

SIA „Jēkabpils siltums”, vien.reģ. Nr. LV40003007778, juridiskā adrese: Nameja iela 4a, Jēkabpils, LV-5201, informē par atklāta iepirkuma konkursa „Siltumtīklu rekonstrukcija Jēkabpilī” rezultātiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta

„Jēkabpils siltumapgādes sistēmas efektivitātes uzlabošana”

(līguma Nr. L-PCS-15-0129, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/047) ieviešanai.

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JS/2015/01/KF.

Pasūtītājs: SIA „Jēkabpils siltums”, vien.reģ. Nr. LV40003007778,

                     juridiskā adrese: Nameja iela 4a, Jēkabpils, LV-5201

 

Tiesības slēgt līgumu par būvdarbu veikšanu ir piešķirtas (2015.gada 6.augustā) SIA „Jēkabpils PMK”, reģ.Nr. 45403003160

par līguma summu 695 026,21 EUR (bez PVN).

 

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība