Temperatūra Jēkabpilī -°;
SIA “Jēkabpils Siltums” aicina iesniegt piedāvājumus dabasgāzes piegādei

SIA “Jēkabpils Siltums” aicina iesniegt piedāvājumus dabasgāzes piegādei

SIA “Jēkabpils Siltums” aicina dabasgāzes tirgotāju reģistrā reģistrētus dabasgāzes tirgotājus piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumus dabasgāzes piegādei SIA “Jēkabpils Siltums” katlu mājām.

Piegādes periods: 2021. gada 1. augusts – 2022. gada 31. jūlijs.

Dabasgāzes cena: mainīga, kas aprēķināta pēc šādas formulas:

TTFfm + X, kur

TTFfm – nākamā mēneša TTF cenu indekss, kas tiek publicēts pirms piegādes mēneša pēdējā tirdzniecības darba dienā “Argus European Natural Gas” pārskatā, “Featured indexes” sadaļā;

X - tirgotāja uzcenojums, kurš ir nemainīgs visā līguma darbības laikā.

Atbilstoši formulai aprēķinātajā cenā ir jāiekļauj maksa par dabasgāzi, balansēšanas un dabasgāzes uzglabāšanas izmaksas, maksa par pārvades sistēmas pakalpojumu – pārvades jaudu, kā arī visas citas izmaksas, kas rodas pasūtītājam saistībā ar dabasgāzes tirdzniecību;

SIA “Jēkabpils siltums” papildus maksā par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumiem, dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojumu – izejas punktu Latvijas lietotāju apgādei, PVN un akcīzes nodokli atbilstoši dabasgāzes piegādes brīdī spēkā esošajiem tarifiem un nodokļu likmēm.

Cena jānorāda EUR/MWh.

Plānotais piegādes apjoms: līdz 14 700 MWh

Piedāvājumus sūtīt pa pastu uz adresi – Nameja iela 4a, Jēkabpils, LV-5201, vai uz e-pastu: jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv, līdz 2021. gada 2. jūlijam, plkst. 1400.

SIA “Jēkabpils Siltums” kontaktpersona – tehniskais direktors Juris BROŅKA, t +371 294 633 03, e-pasts: juris.bronka@jekabpilssiltums.lv.