Temperatūra Jēkabpilī -°;
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” veic tirgus izpēti enerģētiskās šķeldas piegādēm apkures sezonai sabiedrības katlu mājai Tvaika ielā 4, Jēkabpils, Jēkabpils novads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” veic tirgus izpēti enerģētiskās šķeldas piegādēm apkures sezonai sabiedrības katlu mājai Tvaika ielā 4, Jēkabpils, Jēkabpils novads

Plānotais nepieciešamais šķeldas apjoms apkures sezonas laikā no 2022. gada 15.februāra līdz 2022. gada 15.aprīlim – līdz 10000 MWh. SIA “Jēkabpils Siltums” plāno šķeldas ikmēneša piegādes katlu mājai Tvaika ielā 4, Jēkabpils, Jēkabpils novads (turpmāk – katlu māja) aptuveni vienādās daļās no tai nepieciešamā kopējā apjoma apkures sezonas laikā.

Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par SIA “Jēkabpils siltums” katlu mājai nepieciešamo šķeldas apjomu, minimālais šķeldas apjoms - 1000 MWh, maksimālais  - 10000 MWh, norādot cenu par 1(vienu) MWh bez pievienotās vērtības nodokļa. SIA “Jēkabpils siltums” nepieciešama kokzāģētavu atlikumu (nomaļu) un tai līdzvērtīga šķelda. Pieļaujama arī atbilstošas kvalitātes apauguma šķelda. Piedāvājumā obligāti jānorāda, no kāda izejmateriāla gatavota šķelda.

Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

Piedāvājums, kuru parakstījusi paraksttiesīgā persona, elektroniski parakstīta dokumenta veidā ar laika zīmogu jāiesniedz SIA “Jēkabpils siltums” līdz 2022. gada 7.februārim, plkst. 14.00 e-pastā: jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv.

SIA “Jēkabpils siltums” kontaktpersona: Juris Broņka, tālrunis +371 29463303.

Šķeldas kvalitātes prasības, parametri

 1. Koku sugas – visas;
 2. Relatīvais mitrums 35% (min)  - 55% (max);
 3. Frakcijas izmēri:
 1. biezums 5-15 mm* ;
 2. platums 5-50 mm*;
 3. garums 10-70 mm*.

* Pieļaujams ne vairāk kā 10% no šķeldas apjoma līdz 30% palielināts frakcijas izmērs.

 1. Sastāvs (pieļaujamie piejaukumi)
 1. koksnes miza – 5% no kopējā apjoma;
 2. trupe – ne lielāka par 1%;
 3. zāģu skaidas – ne vairāk par 1%.
 1. Pelnu saturs 1 –  4% (max);
 2. Nav pieļaujami kluču un to atgriezumu, laminēta, krāsota vai lakota koka, metāla, plastmasas, akmeņu, asfalta gabalu, zemes, stikla un citu svešķermeņu piejaukumi, sasaluši kurināmā gabali, sniega gabali, ledus gabali, sāļi (NaCl) un citi svešķermeņi, kas kvalificējami kā nedegošs vai slikti degošs materiāls. Aizliegts piegādāt Kurināmo, kura sastāvā ir krāsas, lakas, koksnes ķīmiskās apstrādes līdzekļi un citas ķīmikālijas. Kurināmais nedrīkst būt sācies sadalīties, nav pieļaujama cirsmu atlieku šķeldas piegāde;
 3. Šķelda ražota Latvijā, nav ievesta Latvijā no citas valsts, minētā prasība attiecināma arī uz izejmateriāliem no kā saražota šķelda.