Temperatūra Jēkabpilī -°;
PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTIEM- DABASGĀZES PIEGĀDE

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTIEM- DABASGĀZES PIEGĀDE

SIA “Jēkabpils Siltums” veica tirgus izpēti “Dabasgāzes piegāde SIA “Jēkabpils siltums” katlu mājām, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” (Identifikācijas Nr. JS/2022/9). Noteiktajā iesniegšanas termiņā (no 04.10.2022. līdz 10.10.2022. plkst. 15:00) tika iesniegti 2 (divi) piedāvājumi.

Par saimnieciski izdevīgāko, ar piedāvājuma zemāko cenu, tika atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas tirgus izpētē uzvarējušam pretendentam AS “Latvijas Gāze”, reģistrācijas numurs 40003000642.