Temperatūra Jēkabpilī -°;
PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTIEM - DABASGĀZES PIEGĀDE

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTIEM - DABASGĀZES PIEGĀDE

SIA “Jēkabpils Siltums” veica tirgus izpēti “Dabasgāzes piegāde SIA “Jēkabpils siltums” katlu mājām, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” (Identifikācijas Nr. JS/2022/10). Noteiktajā iesniegšanas termiņā (no 02.11.2022. līdz 09.11.2022. plkst. 15:00) tika iesniegti 3 (trīs) piedāvājumi.
Par saimnieciski izdevīgāko, ar piedāvājuma zemāko cenu, tika atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas tirgus izpētē uzvarējušam pretendentam  SIA “ELENGER”, reģistrācijas numurs 40203080354.