Temperatūra Jēkabpilī -°;
Iepirkuma procedūras “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā” rezultāti

Iepirkuma procedūras “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā” rezultāti

19.06.2019.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums”, reģ. Nr. 40003007778, juridiska adrese: Nameja iela 4A, Jēkabpils, LV-5201, paziņo iepirkuma procedūras “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā” (identifikācijas Nr. JS/2019/01/KF) rezultātus.

Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros realizējot projektu “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”, id. Nr.4.3.1.0/18/A/011

Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms: Iepirkuma priekšmets ir siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā. Iepirkuma priekšmeta realizācija paredz veikt maģistrālo siltumtrašu pārbūvi Tvaika un Bebru ielās, Jēkabpilī atbilstoši izstrādātajam būvprojektam.

Iepirkuma komisija 19.06.2019. pieņēma lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “Hektors”, reģ. Nr. 45403001668, ar piedāvāto līgumcenu 1 433 033,95 EUR bez PVN.