Temperatūra Jēkabpilī -°;
Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2023. gada vasaras (no 01.05.2023.- 30.09.2023.) sezonā Celtnieku ielas 13A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katlu mājai

Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2023. gada vasaras (no 01.05.2023.- 30.09.2023.) sezonā Celtnieku ielas 13A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katlu mājai

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Jēkabpils siltums”

Reģistrācijas Nr. LV -40003007778

Nameja iela – 4A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV- 5201

Tālrunis  65233100, e-pasts: jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv

 

TIRGUS IZPĒTES INSTRUKCIJA

2023. gada 18.aprīlī

“Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2023. gada vasaras (no 01.05.2023.- 30.09.2023.) sezonā Celtnieku ielas 13A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katlu mājai”

 (Identifikācijas Nr. JS/2023/5)

 

  1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
    1. Informācija par pasūtītāju:

 

Nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” (turpmāk –SIA “Jēkabpils siltums”)

Reģistrācijas numurs

40003007778

Adrese

Nameja iela 4A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5201

Kontaktpersona

Tehniskais direktors Juris Broņka Tālrunis: 29463303, e-pasts:
juris.bronka@jekabpilssiltums.lv

Iepirkuma priekšmets

Enerģētiskās šķeldas, kas ražota no malkas, kokzāģētavu atlikumu (nomaļu), tai līdzvērtīga šķelda vai atbilstošas kvalitātes apauguma šķeldas (turpmāk – Kurināmā (koksnes šķelda)) iegāde SIA “Jēkabpils siltums” 2023. gada vasaras (no 01.05.2023.-30.09.2023.) sezonas vajadzībām, saskaņā ar šķeldas tehnisko specifikāciju. Pretendentiem piedāvājumā jānorāda no kāda izejmateriāla šķelda gatavota.

Līguma izpildes (piegādes) vietas

Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai Celtnieku ielas 13A Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katlu mājai 1200 ber.m3

Līguma izpildes termiņš

No 2023.gada 1.maija  līdz 2023.gada 30.septembrim

Iesniegšanas termiņš

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2023.gada 26.aprīlim, plkst.15.00, iesniedzot elektroniski parakstītu uz e-pastu: iepirkumi@jekabpilssiltums.lv  līdz šajā punktā minētajam termiņam.

Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

Iepirkuma procedūra publicitātē

Tirgus izpēte publicēta https://jekabpilssiltums.lv/lv/iepirkumi/

Publicitātes datums: 2023.gada 18.aprīlis

Tirgus izpēte nosūtīta 5 (pieciem) pretendentiem uz e-pastu.

Apmaksas nosacījumi

Norēķins tiek veikts par faktiski piegādātajiem beram kubiem (ber.m3) 30 dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta un pavadzīmes abpusējas parakstīšanas

Papildu nosacījumi

Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

Iesniedzamie dokumenti

  1. Pieteikums.
  2. Tehniskā specifikācija.
  3. Finanšu piedāvājums brīvā formā.
  4. Līguma projekts.

Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji

Tehniskajai specifikācijai atbilstošs ekonomiski un saimnieciski  izdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.

 

 

Pielikumi:

1.pielikums – Pieteikums

2.pielikums – Šķeldas tehniskā specifikācija

3. pielikums - Finanšu piedāvājuma veidne

4.pielikums – Līguma projekts              

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils siltums”

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs
J.Broņka