Temperatūra Jēkabpilī -°;
Par tirgus izpētes rezultātiem “Kurināmā (zāģu skaidu) piegāde SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2023. gada vasaras sezonā Dārzu ielas 7A, Jēkabpilī

Par tirgus izpētes rezultātiem “Kurināmā (zāģu skaidu) piegāde SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2023. gada vasaras sezonā Dārzu ielas 7A, Jēkabpilī

SIA “Jēkabpils Siltums” veica tirgus izpēti “Kurināmā (zāģu skaidu) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2023. gada vasaras (no 01.05.2023.- 30.09.2023.) sezonā Dārzu ielas 7A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katlu mājai” (Identifikācijas Nr. JS/2023/4).

Noteiktajā iesniegšanas termiņā (no 12.04.2023. līdz 26.04.2023. plkst. 15:00) tika iesniegti 3 (trīs) piedāvājumi. Par saimnieciski izdevīgāko, ar piedāvājuma zemāko cenu, tika atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas tirgus izpētē uzvarējušam pretendentam  SIA “Selko īpašumi”, reģistrācijas numurs 45403018293.