Temperatūra Jēkabpilī -°;
PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTIEM

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTIEM

 

  1. SIA “Jēkabpils Siltums” veica tirgus izpēti “Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023. gada apkures sezonai katlu mājai Tvaika ielā 4, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” (Identifikācijas Nr. JS/2022/1). Noteiktajā iesniegšanas termiņā (no 01.07.2022. līdz 07.07.2022. plkst. 17:00) tika iesniegti četri piedāvājumi. Par saimnieciski izdevīgāko,ar piedāvājuma zemāko cenu, tika atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas tirgus izpētē uzvarējušam pretendentam  SIA “Selko īpašumi”, reģistrācijas Nr. 45403018293.
  2. SIA “Jēkabpils Siltums” veica tirgus izpēti Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023. gada apkures sezonai katlu mājai Tvaika ielā 4, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” (Identifikācijas Nr. JS/2022/2). Noteiktajā iesniegšanas termiņā (no 01.07.2022. līdz 07.07.2022. plkst. 17:00) tika iesniegti divi piedāvājumi. Par saimnieciski izdevīgāko,ar piedāvājuma zemāko cenu,  tika atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas tirgus izpētē uzvarējušam pretendentam  SIA “Ošukalns”, reģistrācijas Nr. 45403003353.
  3. SIA “Jēkabpils Siltums” veica tirgus izpēti “Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023. gada apkures sezonai Dārzu ielas 7A un Celtnieku iela 13A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katlu mājai”(Identifikācijas Nr. JS/2022/3):
     
    1. Daļā noteiktajā iesniegšanas termiņā (no 01.07.2022. līdz 07.07.2022. plkst. 17:00) tika iesniegti četri piedāvājumi. Par saimnieciski izdevīgāko,ar piedāvājuma zemāko cenu, tika atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas tirgus izpētē uzvarējušam pretendentam SIA “Čiekuriņi”, reģistrācijas Nr. 47701001942.

Kā otrs par saimnieciski izdevīgāko,ar piedāvājuma zemāko cenu,  tika atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas tirgus izpētē uzvarējušam pretendentam SIA “Selko īpašumi”, reģistrācijas Nr. 45403018293.

    1. Daļā noteiktajā iesniegšanas termiņā (no 01.07.2022. līdz 07.07.2022. plkst. 17:00) tika iesniegti četri piedāvājumi. Par saimnieciski izdevīgāko,ar piedāvājuma zemāko cenu, tika atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas tirgus izpētē uzvarējušam pretendentam SIA “Čiekuriņi”, reģistrācijas Nr. 47701001942.

Kā otrs par saimnieciski izdevīgāko,ar piedāvājuma zemāko cenu, tika atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas tirgus izpētē uzvarējušam pretendentam SIA “Ošukalns”, reģistrācijas Nr. 45403003353.