Temperatūra Jēkabpilī -°;
PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTIEM - BŪVUZRAUDZĪBA

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTIEM - BŪVUZRAUDZĪBA

SIA “Jēkabpils Siltums” veica tirgus izpēti "Būvuzraudzība projekta Nr. 4.3.1.0/22/A/013 “Fosilā kurināmā aizstāšana Ķieģeļu ielā, Jēkabpilī”  būvdarbiem” (ID Nr. JS/2023/1).
Noteiktajā iesniegšanas termiņā (no 22.02.2023. līdz 06.03.2023.) tika iesniegti 3 (trīs) piedāvājumi. Par tirgus izpētes instrukcijai atbilstošu atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas izpētē uzvarējušam, lētākā piedāvājuma sniedzējam - pretendentam SIA “Marčuks”, reģistrācijas numurs 42403037066.