Temperatūra Jēkabpilī -°;
PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTIEM- DABASGĀZES PIEGĀDE

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTIEM- DABASGĀZES PIEGĀDE

SIA “Jēkabpils Siltums” veica tirgus izpēti“Dabasgāzes piegāde SIA “Jēkabpils siltums” katlu mājām, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”(Identifikācijas Nr. JS/2022/4). Noteiktajā iesniegšanas termiņā (no 05.07.2022. līdz 12.07.2022. plkst. 17:00) tika iesniegti četri piedāvājumi. Par saimnieciski izdevīgāko,ar piedāvājuma zemāko cenu, tika atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas tirgus izpētē uzvarējušam pretendentam  AS “Latvijas gāze”, reģistrācijas numurs 40003000642.