Temperatūra Jēkabpilī -°;
PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTIEM – ELEKTROENERĢIJA

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTIEM – ELEKTROENERĢIJA

SIA “Jēkabpils Siltums” veica tirgus izpēti “Elektroenerģijas piegāde SIA “Jēkabpils siltums” objektiem, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā un SIA “Jēkabpils siltums” saražotās elektroenerģijas iepirkšana” (Identifikācijas Nr. JS/2022/11).

Noteiktajā iesniegšanas termiņā (no 05.12.2022. līdz 12.12.2022. plkst. 15:00) tika iesniegts 1 (viens) piedāvājums.

Par tirgus izpētes instrukcijai atbilstošu atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA “AJ Power”, reģistrācijas numurs: 40103780693.