Temperatūra Jēkabpilī -°;
Paziņojums par tirgus izpētes rezultātiem Jēkabpils novadā

Paziņojums par tirgus izpētes rezultātiem Jēkabpils novadā

SIA “Jēkabpils Siltums” veica tirgus izpēti “Dabasgāzes piegāde SIA “Jēkabpils siltums” katlu mājām, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” (Identifikācijas Nr. JS/2022/4). Noteiktajā iesniegšanas termiņā (no 05.07.2022. līdz 12.07.2022. plkst. 17:00) tika iesniegti četri piedāvājumi. Par saimnieciski izdevīgāko, ar piedāvājuma zemāko cenu, tika atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas tirgus izpētē uzvarējušam pretendentam AS “Latvijas gāze”, reģistrācijas numurs 40003000642.