Temperatūra Jēkabpilī -°;
Paziņojums par tirgus izpētes rezultātiem kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Celtnieku ielas 13A

Paziņojums par tirgus izpētes rezultātiem kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Celtnieku ielas 13A

SIA “Jēkabpils Siltums” veica tirgus izpēti “Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2023./2024. gada apkures sezonā (no 2023.gada 1.oktobra  līdz 2023.gada 31. decembrim) Celtnieku ielas 13A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katlu mājai” (Identifikācijas Nr. JS/2023/6)

Noteiktajā iesniegšanas termiņā (no 30.08.2023. līdz 11.09.2023. plkst. 15:00) tika iesniegti 8 (astoņi) piedāvājumi. Par saimnieciski izdevīgāko, ar piedāvājuma zemāko cenu, tika atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas tirgus izpētē uzvarējušam pretendentam  SIA “Ošukalns”, reģistrācijas numurs 45403003353, ar koksnes šķeldas cenu 17.65 EUR/ber.m3 (bez PVN).