Temperatūra Jēkabpilī -°;
Paziņojums par tirgus izpētes rezultātiem- kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Dārzu ielas 7A katlumājai

Paziņojums par tirgus izpētes rezultātiem- kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Dārzu ielas 7A katlumājai

SIA “Jēkabpils Siltums” veica tirgus izpēti Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2023./2024. gada apkures sezonā (no 2023.gada 20. septembra  līdz 2023.gada 31. decembrim) katlu mājai Dārzu ielas 7A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” (Identifikācijas Nr. JS/2023/7).
Noteiktajā iesniegšanas termiņā (no 30.08.2023. līdz 11.09.2023. plkst. 15:00) tika iesniegti 9 (deviņi) piedāvājumi. Par saimnieciski izdevīgāko, ar piedāvājuma zemāko cenu, tika atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas tirgus izpētē uzvarējušam pretendentam  SIA “Ošukalns”, reģistrācijas numurs 45403003353, ar koksnes šķeldas cenu 18.05 EUR/ber.m3 (bez PVN).