Temperatūra Jēkabpilī -°;
Paziņojums par tirgus izpētes rezultātiem kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023. gada apkures sezonā katlu mājai Tvaika ielā 4, Jēkabpilī

Paziņojums par tirgus izpētes rezultātiem kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023. gada apkures sezonā katlu mājai Tvaika ielā 4, Jēkabpilī

SIA “Jēkabpils Siltums” veica tirgus izpēti “Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023. gada apkures sezonā katlu mājai Tvaika ielā 4, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” (Identifikācijas Nr. JS/2022/12).

Noteiktajā iesniegšanas termiņā (no 22.12.2022. līdz 30.12.2022. plkst. 11:00) tika iesniegti 5 (pieci) piedāvājumi. Par saimnieciski izdevīgāko, ar piedāvājuma zemāko cenu, tika atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas tirgus izpētē uzvarējušam pretendentam SIA “Ošukalns”, reģistrācijas Nr. 45403003353.