Temperatūra Jēkabpilī -°;
Paziņojums par tirgus izpētes rezultātiem - kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2023. gada vasaras sezonā Celtnieku ielas 13A, Jēkabpilī

Paziņojums par tirgus izpētes rezultātiem - kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2023. gada vasaras sezonā Celtnieku ielas 13A, Jēkabpilī

SIA “Jēkabpils Siltums” veica tirgus izpēti “Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2023. gada vasaras (no 01.05.2023.- 30.09.2023.) sezonā Celtnieku ielas 13A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katlu mājai” (Identifikācijas Nr. JS/2023/5).

Noteiktajā iesniegšanas termiņā (no 12.04.2023. līdz 26.04.2023. plkst. 15:00) tika iesniegti 6 (seši) piedāvājumi. Par saimnieciski izdevīgāko, ar piedāvājuma zemāko cenu, tika atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas tirgus izpētē uzvarējušam pretendentam  SIA “Ošukalns”, reģistrācijas numurs 45403003353.