Temperatūra Jēkabpilī -°;
Paziņojums par tirgus izpētes rezultātiem-kurināmā (koksnes šķeldas) piegādi Tvaika ielā 4 katlumājai

Paziņojums par tirgus izpētes rezultātiem-kurināmā (koksnes šķeldas) piegādi Tvaika ielā 4 katlumājai

SIA “Jēkabpils Siltums” veica tirgus izpēti Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2023./2024. gada apkures sezonā (no 2023.gada 1.oktobra  līdz 2023.gada 31. decembrim) katlu mājai Tvaika ielā 4, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā (Identifikācijas Nr. JS/2023/8).
Noteiktajā iesniegšanas termiņā (no 30.08.2023. līdz 11.09.2023. plkst. 15:00) tika iesniegti 7 (septiņi) piedāvājumi. Par saimnieciski izdevīgāko, ar piedāvājuma zemāko cenu, tika atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas tirgus izpētē uzvarējušam pretendentam  SIA “Ošukalns”, reģistrācijas numurs 45403003353, ar koksnes šķeldas cenu 21.55 EUR/ MWh (bez PVN).