Temperatūra Jēkabpilī -°;
PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTIEM- NAFTAS GĀZES(propāna-butāna) PIEGĀDE

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTIEM- NAFTAS GĀZES(propāna-butāna) PIEGĀDE

SIA “Jēkabpils Siltums” veica tirgus izpēti “Sašķidrinātās naftas gāzes (propāna-butāna) piegādi SIA “Jēkabpils siltums” katlu mājai Ķieģeļu ielā 1A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, izmantojot mobilās piegādes iekārtas (ADR prasībām atbilstošus konteinerus)” (Identifikācijas Nr. JS/2022/8). Noteiktajā iesniegšanas termiņā (no 12.09.2022. līdz 16.09.2022. plkst. 15:00) tika iesniegti divi piedāvājumi.
Par tirgus izpētes instrukcijai atbilstošu un saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tika atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas tirgus izpētē uzvarējušam pretendentam SIA “SECES KOKS”, reģistrācijas numurs: 40103687489 .