Temperatūra Jēkabpilī -°;
Paziņojums par tirgus izpētes rezultātiem SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023. gada apkures sezonā Dārzu ielas 7A un Celtnieku ielas 13A, Jēkabpilī

Paziņojums par tirgus izpētes rezultātiem SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023. gada apkures sezonā Dārzu ielas 7A un Celtnieku ielas 13A, Jēkabpilī

SIA “Jēkabpils Siltums” veica tirgus izpēti “Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023. gada apkures sezonā Dārzu ielas 7A un Celtnieku ielas 13A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katlu mājai” (Identifikācijas Nr. JS/2022/13).

Noteiktajā iesniegšanas termiņā (no 21.12.2022. līdz 29.12.2022. plkst. 15:00) tika iesniegti 3 (trīs) piedāvājumi. Par saimnieciski izdevīgāko, ar piedāvājuma zemāko cenu, tika atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas tirgus izpētē uzvarējušam pretendentam  SIA “Ošukalns”, reģistrācijas Nr. 45403003353.