Temperatūra Jēkabpilī -°;
Paziņojums par tirgus izpētes rezultātiem

Paziņojums par tirgus izpētes rezultātiem

SIA “Jēkabpils Siltums” veica tirgus izpēti enerģētiskās šķeldas piegādēm uzņēmuma katlu mājām 2021./2022. gada apkures sezonai. Piegādēm katlu mājai Dārza ielā tika iesniegti pieci piedāvājumi. Izvērtējot piedāvājumus, par saimnieciski izdevīgākajiem tika atzīti zemnieku saimniecību “Jaunkraukļi” un “Mežsētas”, kā arī SIA “Čiekuriņi” piedāvājumi. Piegādēm Tvaika ielas katlu mājai tika iesniegti divi piedāvājumi. Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu šķeldas piegādēm katlu mājai tika atzīts SIA “PATA” piedāvājums. Ar šiem piegādātājiem tiks noslēgti līgumi par enerģētiskās šķeldas piegādēm SIA “Jēkabpils Siltums” katlu mājām 2021./2022. gada apkures sezonai.