Temperatūra Jēkabpilī -°;
SIA “Jēkabpils Siltums” veic tirgus izpēti kurināmās šķeldas piegādēm uzņēmuma katlu mājai 2021./2022. gada apkures sezonai

SIA “Jēkabpils Siltums” veic tirgus izpēti kurināmās šķeldas piegādēm uzņēmuma katlu mājai 2021./2022. gada apkures sezonai

Plānotais nepieciešamais šķeldas apjoms apkures sezonai – līdz 12000 ber.m3. Piegādes adrese – Dārza iela 7, Jēkabpils.

SIA “Jēkabpils Siltums” plāno šķeldas ikmēnešapiegādes katlumājai aptuvenivienādās daļās no tai nepieciešamā kopējā apjoma visas apkures sezonas laikā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. aprīlim.

Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu gan par visu SIA “Jēkabpils Siltums” nepieciešamo šķeldas apjomu, gan par piegādātāja iespējām atbilstošu apjomu, norādot cenu par 1(vienu) ber. m3. Minimālajam piedāvātajam apjomam jābūt ne mazākam par 1000 ber. m3 apkures sezonā. SIA “Jēkabpils Siltums” patur tiesības slēgt līgumu ar Pretendentu par mazāku šķeldas apjomu kā tas norādījis savā piedāvājumā, bet ne mazāku kā 1000 ber m3.SIA “Jēkabpils Siltums”nepieciešama kokzāģētavu atlikumu (nomaļu) un tai līdzvērtīga šķelda. Pieļaujama arī atbilstošas kvalitātes apauguma šķelda. Piedāvājumā obligāti jānorāda, no kāda izejmateriāla gatavota šķelda.

Piedāvājumi elektroniski parakstīta dokumenta veidā ar laika zīmogu jāiesniedz līdz 2021. gada 13. augustam, plkst. 1400e-pastā: jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv. SIA “Jēkabpils Siltums” kontaktpersona: Aleksandrs Karpenko, t. +371 29425231.

Prasības šķeldas kvalitātei:

Šķeldas kvalitātes prasības

Parametri

 

Frakcijas izmēri (vidēji):

 

        biezums

5 – 20 mm

        platums

5 – 50 mm

        garums

10 – 100 mm

Pieļaujams ne vairāk kā 10% no apjoma palielināta (līdz 30%) izmēra frakcijas piejaukums

 

Mitrums

35%(min) – 55%(max)

Sastāvs:

Koksnes mizas sastāvs šķeldā ne lielāks par5% no kopējā apjoma; trupe – ne vairāk par 1%; zaru šķeldas piejaukums – ne vairāk par 10%; zāģu skaidu piejaukums – ne vairāk par 1%. Šķeldā nedrīkst būt svešķermeņi un mehāniski piemaisījumi (metāls, akmeņi, grunts, asfalts, stikls, ledus u.c.), kas var izraisīt padeves mehānismu un katliekārtu bojājumus. Šķelda nedrīkst būt sākusi sadalīties, nav pieļaujama cirsmu atlieku (liels zemes piejaukums) šķeldas piegāde.

Pelnu saturs

1 – 4%