Temperatūra Jēkabpilī -°;
SIA “Jēkabpils Siltums” veic tirgus izpēti kurināmās šķeldas piegādēm uzņēmuma katlu mājām 2019./2020. gada apkures sezonai

SIA “Jēkabpils Siltums” veic tirgus izpēti kurināmās šķeldas piegādēm uzņēmuma katlu mājām 2019./2020. gada apkures sezonai

SIA “Jēkabpils Siltums” veic tirgus izpēti kurināmās šķeldas piegādēm uzņēmuma katlu mājām 2019./2020. gada apkures sezonai.

Plānotais nepieciešamais šķeldas apjoms apkures sezonai – līdz 20 000 ber. m3. Piegāžu apjomi uzņēmuma katlumājām:

-          Dārza 7, Jēkabpils                                                 līdz 12 000 ber m3;

-          Celtnieku 13a, Jēkabpils                                       līdz 8 000 ber m3;

SIA “Jēkabpils Siltums” plāno šķeldas ikmēneša piegādes katrai uzņēmuma  katlumājai aptuveni vienādās daļās no tai nepieciešamā kopējā apjoma visas apkures sezonas laikā no 2019. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 30. aprīlim.

Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu gan par visu SIA “Jēkabpils Siltums” nepieciešamo šķeldas apjomu, gan par piegādātāja iespējām atbilstošu apjomu, norādot cenu par 1(vienu) ber. m3. Minimālajam piedāvātajam apjomam jābūt ne mazākam par 1000 ber. mapkures sezonā. SIA “Jēkabpils Siltums” patur tiesības slēgt līgumu ar Pretendentu par mazāku šķeldas apjomu kā tas norādījis savā piedāvājumā, bet ne mazāku kā 1000 ber m3.

SIA “Jēkabpils Siltums” katlumājām nepieciešama kokzāģētavu atlikumu (nomaļu) un tai līdzvērtīga šķelda. Pieļaujama arī apauguma šķelda. Piedāvājumā obligāti jānorāda, no kāda izejmateriāla gatavota šķelda.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 30. augustam elektroniski e-pastā: jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv vai personīgi vai pa pastu pēc adreses: Nameja 4a, Jēkabpils, LV-5201. SIA “Jēkabpils Siltums” kontaktpersona: Aleksandrs Karpenko, t.29425231.

Prasības šķeldas kvalitātei.

Šķeldas kvalitātes prasības

Parametri

Frakcijas izmēri (vidēji):

 

        biezums

5 – 15 mm

        platums

5 – 50 mm

        garums

10 – 70 mm

Pieļaujams ne vairāk kā 10% no apjoma palielināta (līdz 30%) izmēra frakcijas piejaukums

 

Mitrums

35%(min) – 55%(max)

Sastāvs:

Koksnes mizas sastāvs šķeldā ne lielāks par 5% no kopējā apjoma; trupe – ne lielāka par 1%; zaru šķeldas piejaukums – ne vairāk par 10%; zāģu skaidu piejaukums – ne vairāk par 1%. Šķeldā nedrīkst būt svešķermeņi un mehāniski piemaisījumi (metāls, akmeņi, grunts, asfalts, stikls, ledus u.c.), kas var izraisīt padeves mehānismu un katliekārtu bojājumus. Šķelda nedrīkst būt sākusi sadalīties, nav pieļaujama cirsmu atlieku (liels zemes piejaukums) šķeldas piegāde.

Pelnu saturs

1 – 4%

 

Par tirgus izpētes rezultātiem

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) “Jēkabpils siltums” veica tirgus izpēti enerģētiskās šķeldas piegādēm sabiedrības katlumājai Tvaika ielā 4a, Jēkabpilī 2019./2020. gada apkures sezonai. Tika saņemti pieci piedāvājumi šķeldas piegādēm no: SIA “R Grupa”; SIA “Raja K.T.”; SIA “Druplat”, SIA “PATA”; SIA “SKN MOTORSPORTS”; z/s “Ezerkrasti”.

Izvērtējot piedāvājumus, par saimnieciski izdevīgākajiem tika atzīti SIA “PATA”, SIA “SKN MOTORSPORTS” un zs “Ezerkrasti” piedāvājumi. Ar šīm sabiedrībām tiks noslēgti līgumi par enerģētiskās šķeldas piegādēm SIA “Jēkabpils siltums” katlumājai Tvaika ielā 4a, Jēkabpilī 2019./2020. gada apkures sezonai.