Temperatūra Jēkabpilī -°;
Jaunumi
“Jēkabpils siltums” šogad uzsāks projektu “Fosilā kurināmā aizstāšana Ķieģeļu ielā, Jēkabpilī”

“Jēkabpils siltums” šogad uzsāks projektu “Fosilā kurināmā aizstāšana Ķieģeļu ielā, Jēkabpilī”

Notikumi / 14:58, 24.Janvāris, 2023 / Autors: Jēkabpils Siltums / Skatīts: 280 reizes

SIA “Jēkabpils siltums” 2022. gada 28.decembrī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par   Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.3.1.0/22/A/013 “Fosilā kurināmā aizstāšana Ķieģeļu ielā, Jēkabpilī” īstenošanu. Projekta realizācijas mērķis ir veicināt vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, aizstājot centralizētā siltumapgādes sistēmā izmantotos fosilos energoresursus ar AER, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošiem patērētājiem, kā arī nodrošināt siltumenerģijas tarifa prognozējamību un stabilitāti ilgtermiņā.

Projekta ietvaros paredzēts Jēkabpils pilsētā, Ķieģeļu ielā centralizētās siltumapgādes sistēmā uzstādīt un pieslēgt ar koksnes šķeldu kurināmu katlumāju ar kopējo jaudu 1,5 MW, veicot visas nepieciešamās saistītās darbības, un biomasas padeves sistēmu, kā arī elektrostatisko filtru, u.c. nepieciešamās palīgiekārtas.

Projekta ietvaros plānots sasniegt šādus ieguvumus:
 •Centralizētā siltumapgādes avotā tiks aizstāta būtiska daļa fosilā kurināmā ar AER.
| •Samazināsies siltumavota CO2 emisijas par 1021,875 t CO2 gadā.
•Uzstādīta moderna siltumenerģiju ražojošās vienības ar 1,5 MW nominālo jaudu.
 •Uzņēmuma izmaksu optimizēšana, tādējādi nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību un nepieļaujot lēcienveidīgu siltuma tarifa kāpumu.
 •Paaugstinās siltumapgādes drošība.

Projekta kopējie izdevumi: 1 238 040,00 EUR (viens miljons divi simti trīsdesmit astoņi tūkstoši četrdesmit eiro), no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 1 206 540,00 EUR - KF finansējums: 35,40 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 427 067,00 EUR  un privātais attiecināmais finansējums: 64,60 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 779 473,00 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 31 500,00 EUR. Projekta īstenošanas ilgums plānots 12 mēneši.
 
Projekti tiek īstenoti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 495 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi noteikumiem.

SIA “Jēkabpils siltums”

 

Ieteikt citiem: