Temperatūra Jēkabpilī -°;
Jaunumi

"Jēkabpils siltums” šogad uzsāks projektu “Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Tvaika ielā, Jēkabpilī”

Notikumi / 14:50, 24.Janvāris, 2023 / Autors: Jēkabpils Siltums / Skatīts: 335 reizes

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” 2023. gada 2.janvārī parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Tvaika ielā, Jēkabpilī” īstenošanu. Projekta realizācijas mērķis ir veicināt energoefektivitāti, kā arī aizstāt fosilo resursu izmantošanas ar AER un uzlabot katlumājas darbības efektivitāti, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošiem patērētājiem, lai samazinātu vai noturētu siltumenerģijas izmaksas šīgada līmenī. Projektā paredzēts Jēkabpilī, Tvaika ielas centralizētās siltumapgādes sistēmā uzstādīt un pieslēgt ar koksnes šķeldu kurināmu katlu ar kopējo jaudu 8MW un dūmgāžu kondensatoru 2MW, veicot visas nepieciešamās saistītās darbības, un biomasas padeves sistēmu, kā arī elektrostatisko filtru, u.c. nepieciešamās palīgiekārtas. Projekta ietvaros plānots sasniegt šādus ieguvumus:
          •Centralizētā siltumapgādes avotā tiks aizstāta būtiska daļa fosilā kurināmā ar AER
           •Samazināsies siltumavota CO2 emisijas par 294,803 t CO2 gadā
           •Uzstādīta moderna siltumenerģiju ražojošās vienības ar 8 MW nominālo jaudu un dūmgāzu kondensatoru 2MW.
           •Uzņēmuma izmaksu optimizēšana, tādējādi nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību un nepieļaujot lēcienveidīgu siltuma tarifa kāpumu.
           •Paaugstinās siltumapgādes drošība.

Projekta kopējie izdevumi: 8 144 000,00 EUR (astoņi miljoni viens simts četrdesmit četri tūkstoši eiro), no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 7 934 000,00 EUR - KF finansējums: 38,93 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 3 089 000,00 EUR  un privātais attiecināmais finansējums: 61,07 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 4 845 000,00 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 210 000,00 EUR. Projekta īstenošanas ilgums plānots 12 mēneši.

SIA "Jēkabpils siltums"

 

 

Ieteikt citiem: