Temperatūra Jēkabpilī -°;
Jaunumi
 20.jūlijā SIA “Jēkabpils siltums” jaunās biomasas katlumājas būves pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm

20.jūlijā SIA “Jēkabpils siltums” jaunās biomasas katlumājas būves pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm

Paziņojumi / 08:48, 21.Jūlijs, 2023 / Autors: Jēkabpils Siltums / Skatīts: 199 reizes

20. jūlijā SIA “Jēkabpils siltums” jaunās biomasas katlumājas būves pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Pasākumā piedalījās un vēstījumu parakstīja Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis, SIA “Jēkabpils siltums” valdes loceklis Raits Sirmovičs, SIA “Mapri Būve” tehniskais direktors Jānis Veckaktiņš un SIA “SMART Consulting” valdes priekšsēdētājs Ingars Baļčūns. Pasākumā piedalījās arī projekta būvuzraugs, uzņēmumu darbinieki, kā arī masu mediji.

Domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis pateicās visiem, kuri strādā pie jaunās biomasas katlumājas projekta, uzsverot, ka tas ir nozīmīgs un apjomīgs projekts, kas ilgtermiņā dos stabilitāti uzņēmuma siltumapgādes procesu nodrošināšanā Jēkabpils pilsētā.
SIA “Jēkabpils siltums” valdes loceklis Raits Sirmovičs vēlēja veiksmi šī projekta realizētājiem un izteica pārliecību, ka jaunā katlumāja tiks pabeigta līdz šī gada beigām.  R. Sirmovičs pateicās būvniekiem, kā arī pašvaldībai par finansiālu atbalstu šajā nozīmīgajā projektā.
SIA “Mapri būve” tehniskais direktors Jānis Vecakaktiņš uzsvēra: “Prieks realizēt šo projektu un darām visu ar pilnu atbildēibas sajūtu  lai zaļāka siltumeneŗģija nonāktu patērētāju mājās jau šajā apkures sezonā.
Projekta vadītājs, SIA “SMART Consulting” valdes priekšsēdētājs Ingars Baļčūns norādīja, ka jaunajā katlumājā 100% tiks izmantoti atjaunojamie energoresursi un ņemot vērā divus “Jēkabpils Siltums” projektus- gan šo, gan arī otru projektu, kas tiek realizēts Ķieģeļu ielā, Jēkabpils pilsēta un SIA “Jēkabpils Siltums” ir spēruši lielu soli attīstībā uz priekšu. Viņš arī uzsvēra, ka darbi tiek veikti izmantojot jaunākās tehnoloģiskās iespējas un vēlēja, lai projekta būve top plānotajā termiņā un ir teicama ekspluatācijā.

Jau ziņots, ka  SIA “Jēkabpils siltums” īsteno divus Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektus, izbūvējot divas jaunas katlu mājas, no kurām viena atradīsies Tvaika ielā 4, Jēkabpilī, projekts “Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Tvaika ielā, Jēkabpilī” .Tvaika ielā centralizētās siltumapgādes sistēmā plānots uzstādīt un pieslēgt ar koksnes šķeldu kurināmu katlu ar kopējo jaudu 8MW un dūmgāžu kondensatoru 2MW un biomasas padeves sistēmu, kā arī elektrostatisko filtru, u.c. nepieciešamās palīgiekārtas.

Projekts dos šādus ieguvumus: centralizētā siltumapgādes avotā tiks aizstāta būtiska daļa fosilā kurināmā ar AER, samazināsies siltumavota CO2 emisijas par 294,803 t CO2 gadā, tiks uzstādīta moderna siltumenerģiju ražojošās vienība ar 10 MW kopējo jaudu.

Projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbus veic SIA Mapri Būve. Būvuzraudzību veic SIA “Būves un būvsistēmas”.Projekta kopējie izdevumi: 8 144 000,00 EUR (astoņi miljoni viens simts četrdesmit četri tūkstoši eiro), no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 7 934 000,00 EUR – Kohēzijas Fonda finansējums: 38,93 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 3 089 000,00 EUR un privātais attiecināmais finansējums: 61,07 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 4 845 000,00 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 210 000,00 EUR.

SIA “Jēkabpils siltums”

 

Ieteikt citiem: