Temperatūra Jēkabpilī -°;
Jaunumi
Paziņojums

Paziņojums "Par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu"

Paziņojumi / 12:22, 24.Aprīlis, 2023 / Autors: Jēkabpils Siltums / Skatīts: 120 reizes

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 2.punktu, 5.punktu, 8.punktu, 13.punktu, 68.pantu, 69.panta pirmo daļu, 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums”  (turpmāk – SIA “Jēkabpils siltums”) valde paziņo, ka 2023.gada 25.aprīlī plkst. 14.00 tiek sasaukta Kārtējā dalībnieku sapulce. Dalībnieku sapulce notiks klātienē Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads.

Kārtējās dalībnieku sapulces darba kārtība:
1.    SIA “Jēkabpils siltums” Gada pārskata par 2022.gadu apstiprināšana.
2.    Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums,  ietekme uz pašvaldības budžetu. 
3.    SIA “Jēkabpils siltums” valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā un iesniegtā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana.
4.    SIA “Jēkabpils siltums” valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās un iesniegtās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana.
5.    SIA “Jēkabpils siltums” zvērinātā revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana.
6.    SIA “Jēkabpils siltums” darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2022. gadā. izvērtējums.
7.    SIA “Jēkabpils siltums” valdes atlīdzības noteikšana.”

SIA "Jēkabpils siltums"
juriste E.Zalaka-Rižika
 

Ieteikt citiem: