Temperatūra Jēkabpilī -°;
Jaunumi
Aicinām klientus izmantot visas piedāvātās iespējas savlaicīgiem norēķiniem par piegādāto siltumenerģiju

Aicinām klientus izmantot visas piedāvātās iespējas savlaicīgiem norēķiniem par piegādāto siltumenerģiju

Paziņojumi / 12:23, 23.Aprīlis, 2021 / Autors: Jēkabpils Siltums / Skatīts: 100 reizes

SIA “Jēkabpils siltums” jau vairākus gadus, noslēdzoties apkures sezonai, klientiem piedāvā izmantot iespēju noslēgt vienošanos par izlīdzināto maksājumu.Tas ir viens no uzņēmuma piedāvātajiem variantiem klientiem paredzamu maksājumu plānošanai.Ikdienā uzklausot uzņēmuma klientus, kuriem, dažādu iemeslu dēļ, ir izveidojušies parādi par siltumenerģiju, secinām, ka ne vienmēr tiek izmantotas visas piedāvātās iespējas parāda mazināšanai. Ņemot vērā, ka apkures sezona nemainīgi ir katru gadu, tad klientam jau laikus ir iespēja plānot savus izdevumus un noskaidrot visas iespējas, kā tos optimizēt.

Līgumus par izlīdzināto maksājumu par apkures pakalpojumu SIA "Jēkabpils Siltums" ar pakalpojuma saņēmējiem slēdz, sākot ar kārtējā gada 1. maiju. Ja vēlaties noslēgt izlīdzināto maksājumu, lūgums telefoniski vai e pastā sazināties ar SIA “Jēkabpils Siltums” juristi pa tālruni 65220714 vai rakstot uz e-pastu:
edite.zalaka@jekabpilssiltums.lv .

Bieži no klientiem saņemam jautājumus, kas ir jādara, lai neveidotos līgumsodi. Atbilde ir vienkārša – regulāri un laikā jānorēķinās par piegādāto siltumenerģiju. Tāpat kā klientam, tā arī uzņēmumam ir saistības pret citiem un līgumsods ir kā likumīgs nodrošinājums pret aizkavētiem maksājumiem. Klientus, kuriem ir parāds par siltumenerģijas piegādi, aicinām būt atbildīgiem par saviem pienākumiem un negaidot brīdi līdz tiesvedībai, nomaksāt parādus vai arī vērsties SIA “Jēkabpils siltums”, lai izskatītu konkrēto situāciju un vienotos par parāda atmaksu. Uzņēmums saviem klientiem piedāvā noslēgt rakstisku vienošanos par parāda atmaksu klientam izdevīgā apjomā un termiņā. Vienošanās ir izdevīga arī ar to, ka tās izpildes laikā netiek aprēķināts līgumsods. Pieredze rāda, ka ja klients interesējās, ir atbildīgs un meklē problēmas risinājumus, tad arī ir pozitīvs rezultāts.

Pēc  rakstiska iesnieguma iesniegšanas un Jēkabpils sociālā dienesta izsniegtās izziņas uzrādīšanas, maznodrošinātām un trūcīgajām mājsaimniecībām uz minētā statusa laiku netiek aprēķināts līgumsods par siltumenerģijas pakalpojuma maksājuma nokavējumu. Visiem tiem klientiem, kuriem ir piešķirts šāds statuss, noteikti iesakām izmantot attālinātās iespējas sazināties ar uzņēmumu, lai saņemtu pieejamo atbalstu. Atgādinām arī to, ka šobrīd Jēkabpils pilsētas pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem, kas atbilst noteiktajiem kritērijiem, ir tiesības saņemt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, ko piešķir maksai par pakalpojumiem (arī par apkuri), kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu. Par tā saņemšanas nosacījumiem un kārtību var uzzināt vēršoties Jēkabpils sociālajā dienestā.

Atgādinām, ka šobrīd, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, visa nepieciešamā komunikācija ar klientiem tiek veikta sazinoties attālināti, t.i. elektroniski vai telefoniski, tādēļaicinām savus klientus visa veida rakstiskos iesniegumus (tajā skaitā arī par līgumsoda neaprēķināšanu maznodrošinātām un trūcīgām mājsaimniecībām) iesniegt:

  • vai nu parakstot ar drošu elektronisku parakstu un nosūtot uz e-pastu jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv
  • vai sūtot pa pastu ar norādi SIA “Jēkabpils siltums”, Nameja iela 4A, Jēkabpils, LV-5201
  • vai atstājot SIA “Jēkabpils siltums” pasta kastē, kas atrodas uzņēmuma 1.stāvā.

Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības, lūdzam zvanīt SIA “Jēkabpils siltums” pa tālruņiem 65233100, 65234720, 65220711, 65234800 vai mob.t. 22015131.Darba laiks - pirmdien 8.00-18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien 8.00-17.00, piektdien 8.00-16.00 (pusdienlaiks no 12.00-13.00).

SIA “Jēkabpils siltums”

 

Ieteikt citiem: