Temperatūra Jēkabpilī -°;
Jaunumi
Dzīvokļu īpašniekus aicinām pievērst uzmanību ūdens skaitītāju derīguma termiņam!

Dzīvokļu īpašniekus aicinām pievērst uzmanību ūdens skaitītāju derīguma termiņam!

Paziņojumi / 11:58, 11.Februāris, 2019 / Autors: Kaspars Siliņš / Skatīts: 231 reizes

SIA “Jēkabpils siltums” klientiem regulāri tiek nosūtīti rēķini par kārtējā mēnesī saņemto siltumenerģijas pakalpojumu, tajos tiek norādīta aktuālā informācija ne tikai par kārtējo apmaksājamo summu, bet arī cita veida informācija, kā piemēram, siltumenerģijas patēriņš, rēķina apmaksas termiņš, ūdens skaitītāju rādījumi un to verifikācijas termiņš. Ņemot vērā to, ka daudziem klientiem ūdens skaitītāju verifikācijas termiņš tuvojas beigām vai jau ir beidzies, atgādinām, ka to laicīga nomaiņa var pasargāt no liekiem tēriņiem.

Ūdens patēriņu uzskaita atbilstoši MK noteikumos Nr. 524 ''Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” minētajam, izmantojot skaitītājus, kas atbilst MK noteikumos  Nr.1013 ''Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu'' noteiktajām prasībām. Skaitītāja periodisko verificēšanu jānodrošina dzīvokļa īpašniekam, ja skaitītājs uzstādīts par attiecīgā dzīvokļa īpašnieka līdzekļiem vai pārvaldniekam, ja skaitītājs uzstādīts par dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas līdzekļiem.

Ja veidojas starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu, tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Dzīvokļu īpašnieki ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam vai tas tiek sadalīts starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem (ja tādi ir dzīvojamā mājā) - kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas, kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti, kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi (ja pārvaldnieks par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude), kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.

Lai novērstu ūdens patēriņa starpības rašanos mājā, būtu jāievēro šādi pasākumi – ūdens skaitītāja rādījumu  iesniegšana noteiktā termiņā un vienlaicīgi visai mājai, norādot precīzus skaitītāju rādījumus, ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija jāveic noteiktā laikā un jānodrošina, lai pakalpojuma sniedzējs/pārvaldnieks varētu veikt dzīvokļos uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudes.

Ir svarīgi atcerēties, ka, neskatoties uz to vai tiek patērēts karstais ūdens, regulāri ir jānoziņo skaitītāju rādījumi. To var izdarīt gan elektroniski SIA “Jēkabpils siltums” mājas lapā www.jekabpils-siltums.lv sadaļā “Klientiem” (aizpildot karstā ūdens rādījumu formu), gan telefoniski, zvanot uz uzņēmuma grāmatvedību. Veicot rēķinu apmaksu internetbankā, sadaļā “Maksājuma mērķis”, norāda klienta numuru, adresi, rēķina numuru, kā arī karstā ūdens skaitītāja rādījumu.

Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības saistībā ar norēķiniem, klienti ir laipni aicināti vērsties gan klātienē SIA “Jēkabpils siltums”, Nameja ielā 4a, Jēkabpilī, gan zvanot pa tālruņiem 65234800 vai 65220711. Uzņēmuma darba laiks - pirmdien 8.00-18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien 8.00-17.00, piektdien 8.00-16.00 (pusdienlaiks no 12.00-13.00).

Ūdens skaitītāju nomaiņu tehniski veic SIA "Jēkabpils ūdens" speciālisti, tādēļ skaitītāju nomaiņa jāpiesaka zvanot uz t.nr. 65232340

SIA “Jēkabpils siltums”

Ieteikt citiem: