Temperatūra Jēkabpilī -°;
Jaunumi
Informācijai- skaidrojums par karstā ūdens cirkulāciju

Informācijai- skaidrojums par karstā ūdens cirkulāciju

Paziņojumi / 16:42, 18.Jūlijs, 2023 / Autors: Jēkabpils Siltums / Skatīts: 117 reizes

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums”, atsaucoties uz vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāju jautājumiem, saņemot rēķinu par siltumenerģijas pakalpojumu 2023.gada jūnijā, informē, kā tiek aprēķināta maksa par karstā ūdens cirkulāciju no 2023. gada janvāra.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” centrālajā siltumapgādē saražoto siltumenerģiju nodrošina tās lietotājiem Jēkabpils pilsētā līdz dzīvojamās mājas piederības robežai (mājas ievadam). Norēķini par siltumenerģiju notiek par piegādāto siltumenerģijas daudzumu līdz mājas ievadam. Patērētās siltumenerģijas daudzums tiek uzskaitīts ar mājas ievadā uzstādīto komercuzskaites mēraparātu (mājas kopējais siltumenerģijas skaitītājs).

Piegādātās siltumenerģijas izmantošanas veids ir dzīvojamās mājas pārvaldnieka un dzīvojamās mājas īpašnieku pārziņā. Siltumenerģiju var izmantot 3 veidos: 1) apkurei; 2) karstā ūdens sagatavošanai un 3) karstā ūdens cirkulācijai.

Maksājums par piegādāto siltumenerģiju tiek aprēķināts visai dzīvojamai mājai kopumā, ņemot vērā komercuzskaites skaitītāja rādījumus. Kopējais piegādātās siltumenerģijas daudzums tiek reizināts ar spēkā esošo siltumenerģijas tarifu.

Jāatzīmē, ka siltumenerģijas tarifs 2022. gada vasaras sezonā (no 01.05.2022.-31.08.2022.) bija 68,36  EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,37 EUR/MWh), bet 2023. gada maijā  siltumenerģijas tarifs bija 108,38 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,70 EUR/MWh) un jūnijā 98,90 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,70 EUR/MWh).

Līdz ar to katru mēnesi daudzi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki saņem rēķinu ne tikai par karsto ūdeni, bet arī par cirkulāciju. Ne visi saprot, kas tas ir par pakalpojumu un kā veidojas tā apmaksa.

Karstā ūdens cirkulācija mājā ir nepieciešama, lai nodrošinātu karstā ūdens padevi vajadzīgajā temperatūrā 10 sekunžu laikā pēc tam, kad dzīvoklī ir atvērts karstā ūdens krāns. Tieši tādēļ karstā ūdens padeves sistēmā vajadzīgajā temperatūrā nepārtraukti ir jācirkulē karstajam ūdenim. Arī tā sauktie dvieļu žāvētāji vannas istabās, ja tādi ir,  siltumu gūst no šīs sistēmas.

Siltumenerģijas pakalpojuma norēķinu metodikas ir dažādas, tādēļ rēķini par siltumenerģijas pakalpojumu var ievērojami atšķirties.

Sākot ar 01.01.2023., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” norēķiniem par piegādāto siltumenerģiju sāka SIA JK Namu pārvalde izstrādāto un iesniegto “Siltumenerģijas sadalījuma daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās aprēķina metodiku”.

Metodika paredz būtisku atšķirību, veicot aprēķinu par patērēto siltumenerģiju siltuma nesēja cirkulācijai karstā ūdens piegādes sistēmā. Iepriekšējo apkures sezonu laikā maksas par cirkulācijas nodrošināšanu  karstā ūdens apgādes sistēmā noteikšanai tika pielietots ne ar ko nepamatots pieņēmums, ka viens daudzdzīvokļu mājas dzīvoklis šim mērķim izlieto norēķina periodā (neatkarīgi no sezonas) 0,1 siltumenerģijas megavatstundas (MWh). Pārējo piegādātās siltumenerģijas daudzumu attiecināja uz karstā ūdens sagatavošanu, proti, aprēķināja maksu par ūdens uzsildīšanu tiempakalpojuma lietotājiem, kuri karsto ūdeni lietoja. Līdz ar to par karstā ūdens viena kubikmetra sagatavošanu tā lietotājiem bija bieži vien jāmaksā vairāki desmiti eiro, tā sedzot visas dzīvojamās mājas reālo siltuma patēriņu.

Lai šādu netaisnīgu pieeju mainītu, apstiprinātā pielietotā metodika paredz karstā ūdens uzsildīšanas vajadzībām patērētā siltuma daudzuma noteikšanu atbilstoši patiesajam lielumam, jo ūdens uzsildīšanai no 12 0  C līdz 55 0   C  nepieciešamais siltuma daudzums ir nemainīgs lielums un ir 0.049952 MWh. Līdz ar to karstā ūdens lietotājiem samaksa par  ūdens sagatavošanu atbildīs patiesajām izmaksām, bet pārējais mājas patērētais siltuma daudzums tiek attiecināts uz visiem mājas dzīvokļiem. Tādējādi visiem daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem jāsedz reālie izdevumi karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanai, bet karstā ūdens patērētājiem jāmaksā par tā sagatavošanu patiesā cena.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” skaidro, ka atteikties no cirkulācijas nav iespējams. Par karstā ūdens patēriņu katrs dzīvoklis maksā atsevišķi atkarībā no reālā mēneša patēriņa, ko uzskaitījis individuālais ūdens patēriņa skaitītājs. Pat tas, ka kāda dzīvokļa karstā ūdens patēriņš mēnesī ir vienāds ar nulli, nenozīmē, ka ūdens cirkulācija šajā mēnesī konkrētajam īpašniekam nebūtu jāmaksā. Karstā ūdens cirkulācija mājas iekšējā kontūrā tādēļ neapstājas – ūdens cirkulē un nodrošina siltā ūdens apgādes sistēmas nepārtrauktu darbību.

Vasaras sezonā kopējais patēriņš dalās uz divām komponentēm: karstā ūdens sagatavošana un cirkulācija. Mājas dzīvokļu īpašnieku pienākums ir apmaksāt visu siltumenerģiju, ko uzskaitījis komercuzskaites mēraparāts.

Plašāku informāciju par siltumenerģijas aprēķinu metodikām un dzīvokļa īpašniekam apmaksājamās daļas noteikšanas kritērijiem skatīt SIA ”Jēkabpils siltums” tīmekļa vietnē www. jekabpilssiltums.lv sadaļā KLIENTIEM.

 

 

Ieteikt citiem: