Temperatūra Jēkabpilī -°;
Jaunumi
No 2022.gada 1.februāra plānots paaugstināt siltumenerģijas tarifu par 5.78%

No 2022.gada 1.februāra plānots paaugstināt siltumenerģijas tarifu par 5.78%

Paziņojumi / 09:12, 29.Decembris, 2021 / Autors: Jēkabpils Siltums / Skatīts: 529 reizes

SIA “Jēkabpils siltums” informē, ka, ņemot vērā dabasgāzes cenas pieaugumu, no 2022. gada 1. februāra sagaidāms atkārtots siltumenerģijas tarifa pieaugums.

     Esam iesnieguši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai tarifa jauno projektu, kas paredz, ka no 2022.gada 1.februāra paaugstināsies siltumenerģijas tarifs, tas būs 69.31 EUR/MWh (bez PVN) un tas ir par 5.78% augstāks nekā 2022. gada janvāra noteiktais siltumenerģijas tarifs – 65.52 EUR/MWh (bez PVN).

      Regulatoram 21 dienas laikā jāizvērtē iesniegtais siltumenerģijas tarifs un jāpieņem lēmums.

SIA „Jēkabpils siltums”, vienotais reģistrācijas Nr.40003007778, juridiskā adrese: Nameja iela 4a, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz SIA "Jēkabpils siltums" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/7 apstiprināto "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums/samazinājums (%)

Siltumenerģijas ražošana

45.57

48.75

+6.98%

Siltumenerģijas pārvade un sadale

19.11

19.72

+3.19%

Siltumenerģijas tirdzniecība

0.48

0.48

0%

Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente

0.37

0.37

0%

Siltumenerģijas gala tarifs

65.52

69.31

+5.78%

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto)siltumenerģijas  tarifu lietotājs var septiņu (7) dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis":

1. SIA „Jēkabpils siltums” Nameja ielā 4a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, rakstveidā vai elektroniski (tālrunis 65233100, e-pasts:jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv).

2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Ūnijas ielā 45, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss 67097277, e-pasts: sprk@sprk.gov.lv).

SIA “Jēkabpils siltums” izsaka cerību, ka 2022. gada sākumā tendences dabasgāzes tirgū varētu mainīties, dabasgāzes cena varētu stabilizēties vai kristies, kas ļautu pārskatīt siltumenerģijas tarifuun to samazināt.

SIA “Jēkabpils siltums” īpaši pateicas siltumenerģijas lietotājiem, kuri savlaicīgi veic samaksu par patērēto siltumenerģiju un izsaka cerību, ka siltumenerģijas tarifa pieaugums būtiski neietekmēs samaksu par apkuri.

2021.gada 27.decembrī

Ieteikt citiem: