Temperatūra Jēkabpilī -°;
Jaunumi
Noslēgumam tuvojas divi “Jēkabpils siltums” īstenotie Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekti

Noslēgumam tuvojas divi “Jēkabpils siltums” īstenotie Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekti

Paziņojumi / 22:03, 22.Novembris, 2023 / Autors: Jēkabpils Siltums / Skatīts: 208 reizes

Noslēgumam tuvojas divi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” īstenotie Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekti, kuru ietvaros tiek būvētas divas jaunas katlu mājas.

Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/037 “Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Tvaika ielā, Jēkabpilī”

Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitāti, kā arī aizstāt fosilo resursu izmantošanas ar AER un uzlabot katlumājas darbības efektivitāti, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošiem patērētājiem, lai samazinātu vai noturētu siltumenerģijas izmaksas šī gada līmenī.

Projektā paredzēts Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielā centralizētās siltumapgādes sistēmā uzstādīt un pieslēgt ar koksnes šķeldu kurināmu katlu ar kopējo jaudu 8MW, dūmgāžu kondensatoru 2MW un biomasas padeves sistēmu, kā arī elektrostatisko filtru, u.c. nepieciešamās palīgiekārtas. Projekta rezulātā tiks uzstādīta moderna siltumenerģiju ražojošās vienība ar 10 MW kopējo jaudu, kas ļaus centralizētā siltumapgādes avotā aistāt  būtisku daļu fosilā kurināmā ar AER. Plānots, ka siltumavota CO2 emisijas samazināsies par 294,803 t CO2 gadā. Jaunajā katlu mājā turpinās iekārtu uzstādīšanas darbi. Siltumenerģijas ražošana un nodošana siltumtīklos tiks uzsākta līdz 2023.gada 24.novembrim. Projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbus veic SIA “Mapri Būve”, bet būvuzraudzību veic Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Būves un būvsistēmas” .
Projekta kopējās izmaksas plānotas 9 638 667.48 EUR, no tiem attiecināmās izmaksas ir 7 934 000.00 EUR, kur KF finansējums ir 38,93 %, nepārsniedzot 3 089 000.00 EUR un SIA “Jēkabpils siltums” līdzfinansējums ir  61,07 %, nepārsniedzot 4 845 000,00 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 210 000,00 EUR, kuras arī sedz SIA “Jēkabpils siltums”

Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/013 “Fosilā kurināmā aizstāšana Ķieģeļu ielā, Jēkabpilī”.

Projekta mērķis ir veicināt vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošajiem un potenciāli jaunajiem patērētājiem, lai samazinātu vai noturētu siltumenerģijas izmaksas pašreizējā līmenī

Projekta ietvaros paredzēts Jēkabpils pilsētā, Ķieģeļu ielā centralizētās siltumapgādes sistēmā uzstādīt un pieslēgt ar koksnes šķeldu kurināmu katlumāju ar kopējo jaudu 1,5 MW un biomasas padeves sistēmu, kā arī elektrostatisko filtru, u.c. nepieciešamās palīgiekārtas.

Projekta ietvaros  ir uzstādīts moderns šķeldas apkures katls ar 1,5 MW nominālo jaudu, kā rezultātā centralizētā siltumapgādes avotā būtiska daļa fosilā kurināmā tiks aizstāta ar AER. Plānots, ka siltumavota CO2 emisijas samazināsies par 1021,875 t CO2 gadā.

Jaunajā katlu mājā, līdz ar apkures sezonas sākšanos, ir uzsākta uzstādīto iekārtu testēšana un pārbaudes. Darbus objektā plānots pabeigt  līdz 2023. gada 24. novembrim. Šajā objektā projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbus veic Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JĒKABPILS PMK", bet būvdarbus uzrauga SIA "Marčuks”.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 218 259,14 EUR, no tiem attiecināmās izmaksas ir 1 206 540,00 EUR, kur KF finansējums ir 35,40%, nepārsniedzot 427 067,00 EUR un SIA “Jēkabpils siltums” finansējums ir 64,60 %, nepārsniedzot 779 473,00 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 1 011 719,14 EUR, kuras arī finansē Sia “Jēkabpils siltums” Abi projekti tiks pabeigti līdz 2023. gada beigām.

SIA “Jēkabpils siltums”

Ieteikt citiem: