Temperatūra Jēkabpilī -°;
Jaunumi
SIA

SIA "Jēkabpils siltums" siltumenerģijas tarifs oktobrī būs viens no zemākajiem tarifiem valstī

Paziņojumi / 23:31, 25.Septembris, 2023 / Autors: Jēkabpils Siltums / Skatīts: 319 reizes

Gaidāmā apkures sezona, salīdzinot ar pērnā gada oktobri, kopumā sāksies ar zemākiem siltumenerģijas tarifiem. Zināms, ka oktobrī zemāki tarifi spēkā stāsies vēl 20 komersantiem, bet četriem, kuriem iepriekšējos mēnešos tarifi jau samazināti, nedaudz palielināsies. Vēl vienā apdzīvotā vietā, kur pagājušajā apkures sezonā tarifs netika pārskatīts, šobrīd apstiprināts augstāks tarifs. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) turpina ik nedēļu saņemt izvērtēšanai jaunus tarifu projektus.

Pērn oktobrī 29 SPRK regulējamo komersantu tarifi bija virs 100,00 EUR/MWh, tostarp virs 200,00 EUR/MWh un pat 300,00 EUR/MWh. Savukārt šobrīd dati par 2023.gada oktobri liecina, ka tarifi virs 100,00 EUR/MWh ir desmit komersantiem, kur to skaits vēl septembrī bija par trīs lielāks. Nevienam komersantam tarifs vairs nepārsniedz 200 EUR/MWh. Vienlaikus jāņem vērā, ka iepriekšējā apkures sezonā bija noteikti divi tarifu sliekšņi (68,00 EUR/MWh un 150,00 EUR/MWh), virs kuriem mājsaimniecībām tika piemērots valsts atbalsts, kā rezultātā bija mājsaimniecības, kurām rēķini nebija jāapmaksā pilnā apmērā. 

Zināmās izmaiņas oktobrī

Zemāki tarifi oktobrī būs Iecavā 57,75 EUR/MWh, (Jēkabpilī (63,61 EUR/MWh), Aizkrauklē un Aizkraukles pagastā (64,66 EUR/MWh), Zilākalnā (64,76 EUR/MWh), Piltenē (65,07 EUR/MWh), Salaspilī un Saulkalnē (65,39 EUR/MWh), Tārgalē (68,32 EUR/MWh), Jumpravā (69,08), Kocēnos (71,58 EUR/MWh), Rubenē (72,29 EUR/MWh), Madonā, Aizpurvē, Dzelzavā, Liezērē, Ozolos, Biksērē, Kusā un Barkavā (74,74 EUR/MWh), Vaidavā (76,54 EUR/MWh), Naukšēnos (81,07 EUR/MWh), Madlienā, Suntažos, Lauberē, Ķeipenē (84,34 EUR/MWh), Ventspilī (86,10 EUR/MWh), Rīgā (87,57 EUR/MWh), Kandavā, Vānē, Zantē (87,72 EUR/MWh), Gaujā, Inčukalnā un Krustiņos (88,26 EUR/MWh), Mālpilī (88,29 EUR/MWh), Aizputē (88,41 EUR/MWh), Ugālē (90,32 EUR/MWh), Rūjienā (91,32 EUR/MWh), Saldū, Ezerē, Pampāļos un Namiķos (92,72 EUR/MWh), Usmā (96,55 EUR/MWh), Stendē, Valdemārpilī, Sabilē, kā arī Ģibuļu, Laucienes, Virbu, Laidzes, Lībagu un Abavas pagastā un Vandzenes skolā (96,87 EUR/MWh), Blāzmā (97,00 EUR/MWh), Ogrē, “Dolēs” (98,84 EUR/MWh), Bērzainē (101,04 EUR/MWh), Lēdmanē (119,19 EUR/MWh), Jūrkalnē (138,29 EUR/MWh), Ventavā (140,17 EUR/MWh) un Užavā (176,36 EUR/MWh). Š.g. 28.oktobra SPRK padomes sēdē tiks skatīts tarifs Kārsavai (plānots 62,84 EUR/MWh).

Savukārt siltumenerģijas tarifu pieaugums gaidāms Koknesē (67,53 EUR/MWh), Jelgavā (72,39 EUR/MWh), Valmierā un Viestura laukumā (72,94 EUR/MWh), Limbažos un Umurgā (93,88 EUR/MWh) un Smiltenē (105,54 EUR/MWh).

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa.

Būtiskais faktors tarifu samazinājumam joprojām ir kurināmā izmaksu samazinājums. Apdzīvotajās vietās, kur siltuma ražotāji iepriekšējā apkures sezonā kurināmo iepirka par augstām cenām, mainoties līguma cenai un izlietojot salīdzinoši dārgākos krājumus, tarifi strauji samazinās. Savukārt tur, kur nebija iepirkts tik dārgs kurināmais, izmaiņas tarifos ir mērenākas. Kurināmā cenu svārstības lielā mērā ir atkarīgas no izvēlētā kurināmā veida un brīža, kurā komersants slēdzis līgumu par kurināmā piegādi, tostarp līguma darbības ilguma. Vēl ir arī komersanti, kas vasarā siltumenerģijas pakalpojumus nenodrošina, tādēļ nav vēl vērsušies SPRK ar jaunām tarifu vērtībām.

Pēc SPRK novērojumiem ir komersanti, kas slēdz līgumus par kurināmā iegādi uz pusgadu, lai kurināmā iegādes cenu nofiksētu ilgākam laikam. Ir tādi komersanti, kas slēdz kurināmā iegādes līgumus pa mēnešiem un vērtē, vai kurināmā cenas varētu vēl samazināties, attiecīgi tarifi mainās katru mēnesi. Joprojām ir arī komersanti, kuriem vairākus gadus tarifi nav bijuši pārskatīti, un attiecīgi tie ir salīdzinoši zemi. Šādiem komersantiem līdz ar jaunu kurināmā piegāžu līgumu noslēgšanu tarifi pieaug, jo iepriekš tarifā ietvertā kurināmā cena bija būtiski zemāka par jaunajā līgumā noteikto.

Vienlaikus, lai arī šobrīd siltumenerģijas tarifi samazinās, pateicoties kurināmā cenas izmaiņām, jāsaprot, ka tie vairs nebūs tādā līmenī, kā, piemēram, 2021.gadā. Lai arī lielāko daļu no siltumenerģijas tarifa veido tieši kurināmā izmaksas, šogad neliels pieaugums vērojums arī citās komersantu izmaksās, kas saistīts ar vispārējo cenu pieaugumu valstī. Attiecīgi tas atstāj ietekmi arī uz komersantu siltumenerģijas apgādes pakalpojuma nodrošināšanas izmaksām. Kopumā jāsecina, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, siltumenerģijas ražošanas izmaksas ir nedaudz palielinājušās visās siltumenerģijas tarifu veidojošās pozīcijās. 

Citi noderīgi materiāli:

SPRK noteiktie siltumenerģijas gala tarifi, kas spēkā septembrī: https://prezi.com/i/hykbb_fga_sz/septembris-2023/
SPRK noteiktie siltumenerģijas gala tarifi, kas spēkā oktobrī: https://prezi.com/i/xxczibzo7f4y/
Plašāk par to, kā tiek vērtēti siltumenerģijas tarifi: https://ieej.lv/eAAVJ

SPRK ik nedēļu vērtēšanai saņem siltumenerģijas komersantu tarifu projektus, attiecīgi izmaiņas tarifos notiek regulāri – katru mēnesi visa gada garumā, turklāt vienam komersantam tarifs var mainīties vairākas reizes gadā – gan pieaugt, gan samazināties. Šobrīd (22.09.23.) SPRK vērtēšanā ir liels skaits tarifu projektu nākamajai apkures sezonai – 27 pilnie siltumapgādes tarifu projekti un trīs komersantu pašu noteiktie siltumapgādes tarifu projekti.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
 

Ieteikt citiem: