Temperatūra Jēkabpilī -°;
Jaunumi
Paziņojums par Kārtējo dalībnieku sapulci

Paziņojums par Kārtējo dalībnieku sapulci

Paziņojumi / 00:13, 23.Aprīlis, 2020 / Autors: Jēkabpils Siltums / Skatīts: 279 reizes

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” valde paziņo, ka  2020.gada 24.aprīlī plkst. 14.00. tiek sasaukta Kārtējā dalībnieku sapulce.

 Kārtējās dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” Gada pārskata par 2019.gadu apstiprināšana.

2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” revidenta iecelšana 2020.gada pārskata revīzijai un revidenta atlīdzības noteikšana.

3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” valdes locekļu iecelšana.

4. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” valdes locekļu atlīdzības noteikšana.

5. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” Risku pārvaldības politikas apstiprināšana.

6. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” Vidējās termiņa darbības stratēģijas grozījumu apstiprināšana.

7. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijas apstiprināšana.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums”  valdes priekšsēdētājs  A.Karpenko

 

PIELIKUMI:

KĀRTĒJĀS DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

 

Ieteikt citiem: