Temperatūra Jēkabpilī -°;
Jaunumi
Rēķinu saņemšana e-pastā – ērti un bez maksas

Rēķinu saņemšana e-pastā – ērti un bez maksas

Paziņojumi / 12:05, 19.Septembris, 2019 / Autors: Kaspars Siliņš / Skatīts: 223 reizes

Jau vairākkārt esam informējuši, ka Latvijā pērnā gada 25.maijā stājas spēkā Vispārīgā datu aizsardzības regula, kā rezultātā rēķini jāsagatavo atbilstoši datu aizsardzības prasībām. Tie SIA “Jēkabpils siltums” klienti, kuri vēl nav pieteikušies elektroniskā rēķina saņemšanai, rēķinus savās pastkastītēs saņem tikai un vienīgi aizlīmētās aploksnēs. Minēto prasību izpildīšana rada papildus izdevumus, tāpēc no 2018.gada 1.septembra šāda rēķinu saņemšana ir maksas pakalpojums, un klientam katrs papīra formātā sagatavots rēķins šobrīd izmaksā EUR 1,21 (tajā skaitā PVN).

Tiem, kas to vēl nav paguvuši izdarīt, aicinām izvērtēt iespēju mainīt rēķinu saņemšanas veidu, pārejot tikai uz elektroniskā rēķina saņemšanu e-pastā, kas tiek nodrošināta bez maksas.

Informējam, ka pieteikumu rēķinu saņemšanai e-pastā (mainīt jau iesniegto uz citu vai pievienot papildus vēl kādu citu e-pastu) var iesniegt tikai pats dzīvokļa īpašnieks vai Jēkabpils pilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieks ar kuru noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, vai dzīvokļa īpašnieka/īrnieka notariāli pilnvarotā persona.

E-pasta pieteikumu iespējams iesniegt šādā veidā:

klātienē SIA "Jēkabpils siltums" (Nameja iela 4A, Jēkabpils, 2.stāvā, 1.kabinetā), uzrādot personu apliecinošu dokumentu, zemesgrāmatas apliecību vai dzīvojamās telpas īres līgumu un notariāli apliecinātu pilnvaru, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotā persona, iesniedzot aizpildītu e-pasta pieteikuma formu;

elektroniski, iesniedzot iesniegumu (norāda dzīvokļa īpašnieka/ īrnieka vārdu, uzvārdu, adresi, klienta numuru, e-pasta adresi uz kuru vēlas saņemt rēķinu par kārtējā mēnesī saņemto siltumenerģijas pakalpojumu), kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (e-parakstu), pielikumā pievienojot zemesgrāmatas apliecību vai dzīvojamās telpas īres līgumu un notariāli apliecinātu pilnvaru, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona.

Informējam, ka finanšu datu nosūtīšana uz elektronisko pasta adresi bez elektroniskā paraksta satur augstu risku drošībai un šādas informācijas nonākšana trešo personu rokās var tikt izmantoti pretēji sākotnējiem personas datu apstrādes mērķiem. Klients pats uzņemas atbildību, ja trešās personas piekļūst klienta elektroniskajam pastam un informācijai, kas satur finanšu datus.

 

SIA "Jēkabpils siltums"

Ieteikt citiem: