Temperatūra Jēkabpilī -°;
Jaunumi
SIA “Jēkabpils siltums” aktuālā informācija par siltumenerģijas tarifa izmaiņām un grozījumiem likumā

SIA “Jēkabpils siltums” aktuālā informācija par siltumenerģijas tarifa izmaiņām un grozījumiem likumā

Paziņojumi / 16:22, 6.Oktobris, 2022 / Autors: Jēkabpils Siltums / Skatīts: 370 reizes

SIA “Jēkabpils siltums” informē, ka 20.septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai tika iesniegts tarifa jaunais projekts, kas paredzēja, ka no 2022.gada 1. novembra siltumenerģijas tarifs būtu 133.55 EUR/MWh  (bez PVN), taču ņemot vērā Grozījumus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, kas stājās spēkā 1.oktobrī, Sabiedrība 6. oktobrī   atsauca oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” 2022.gada 22. septembrī, publicēto paziņojumu Paziņojums par SIA "Jēkabpils siltums" siltumenerģijas  apgādes pakalpojumu tarifu” ar spēkā stāšanās datumu 2022. gada 1. novembris.

        Likuma grozījumu 7.2 pants paredz sekojošo: lai nodrošinātu samērīgu tarifu sloga pieaugumu visām sabiedrības grupām, regulators līdz 2022. gada 31. oktobrim apstiprina regulēto centralizētās siltumapgādes pakalpojumu tarifu projektus, kuri iesniegti un par kuriem līdz 2022. gada 30. septembrim nav pieņemts regulatora lēmums. Šos tarifu projektus regulators apstiprina atbilstoši šajā projektā ietvertajām tarifu vērtībām, nevērtējot tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu un pamatojošos dokumentus pēc būtības. Šā panta pirmajā daļā minētie apstiprinātie tarifi stājas spēkā nākamajā dienā pēc regulatora lēmuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un ir piemērojami līdz 2023. gada 30. aprīlim.
         Tas nozīmē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija līdz 2022. gada 31. oktobrim apstiprinās SIA “Jēkabpils siltums” regulēto centralizētās siltumapgādes pakalpojumu tarifa projektu, kurš tika iesniegts š.g. 20.jūlijā ar plānoto tarifa spēkā stāšanās datumu 2023. gada 1. janvāris, un būs robežās no 160-171 EUR/MWh.

SIA “Jēkabpils siltums” informē, ka šobrīd spēkā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu  gala tarifs ir 118.33 EUR/MWh bez PVN.

          SIA “Jēkabpils siltums” atgādina, ka no š.g. 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim mājsaimniecībām valsts paredz  centralizētās siltumapgādes atbalstu - centralizētās siltumapgādes tarifa sadārdzinājumu virs 68 - 150 eiro par MWh valsts kompensēs 50% apmērā, savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 eiro par MWh, valsts kompensēs 90%. Atbalsts mājsaimniecībām tiks piešķirts automātiski.

Piemērs:
Ja siltumenerģijas tarifs būs 170 eiro par MWh, tad:

  1. 170 - 150 = 20; 20 x 0,9 = 18 eiro/MWh kompensēs valsts (90% kompensācija virs 150 eiro/MWh);
  2. 150 - 68 = 82; 82 x 0,5 = 41 eiro/MWh kompensēs valsts (50% kompensācija no 68 līdz 150 eiro/MWh);
  3. 18 + 41 = 59 eiro/MWh ir kopējā valsts kompensācija, ja tarifa likme būs 170 eiro/MWh. Galalietotājs tā rezultātā maksās tarifu 170 - 59 = 111 eiro/MWh.

    Siltumapgādes uzņēmums SIA “Jēkabpils siltums” izprot iedzīvotāju satraukumu augošā siltumenerģijas tarifa dēļ, ņemot vērā šobrīd esošo ekonomiski saspringto situāciju. Lai iespēju robežās mazāk izjustu siltumenerģijas tarifa kāpumu, aicinām apsaimniekotāju rūpīgi izvērtēt un pareizi ieregulēt ēku individuālos siltummezglus pārskatot uzstādītos temperatūru režīmus. Mudinām arī iedzīvotājus aktīvi izteikt vēlmi apsaimniekotājam par vēlamo temperatūru režīmu mājoklī, tā ekonomējot siltumenerģiju, jo katra temperatūras grāda izmaiņas ietekmē arī siltumenerģijas rēķinu.
Ieteikt citiem: