Temperatūra Jēkabpilī -°;
Jaunumi
SIA „Jēkabpils siltums” no 2022.gada 1.janvāra plāno paaugstināt siltumenerģijas tarifu

SIA „Jēkabpils siltums” no 2022.gada 1.janvāra plāno paaugstināt siltumenerģijas tarifu

Paziņojumi / 11:52, 1.Decembris, 2021 / Autors: Jēkabpils Siltums / Skatīts: 485 reizes

SIA “Jēkabpils siltums” informē, ka ņemot vērā būtisko dabasgāzes cenas pieaugumu,  uzņēmums ir spiests paaugstināt esošo siltumenerģijas tarifu. Lai gan uzsākot 2021. gada apkures sezonu, esošo siltumenerģijas tarifu Jēkabpilī izdevās saglabāt, un likās, ka to varēs nodrošināt visu apkures sezonu, diemžēl vairākkārtīgi būtiski pieaugot dabasgāzes cenai, iepirktās siltumenerģijas cenas palielinājumam un pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņām, redzams, ka nav iespējas saglabāt esošo tarifu, tādēļ no 2022. gada 1. janvāra sagaidāms siltumenerģijas tarifa pieaugums.

Šobrīd SIA „Jēkabpils siltums”  ir pieņēmis lēmumu un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegts tarifa projekts, kas paredz, ka no 2022.gada 1.janvāra paaugstināsies siltumenerģijas tarifs, tas būs 65.52 EUR/MWh (bez PVN) un tas ir par 20.84 % augstāks nekā spēkā esošais siltumenerģijas tarifs – 52,22 EUR/MWh (bez PVN), kas nav mainījies kopš 2018.gada.

Regulatoram 21 dienas laikā jāizvērtē iesniegtais siltumenerģijas tarifs un jāpieņem lēmums. Ja regulators to neapstiprinās, tad no 1. janvāra šis plānotais tarifs nestāsies spēkā.

SIA „Jēkabpils siltums”, vienotais reģistrācijas Nr.40003007778, juridiskā adrese: Nameja iela 4a, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz SIA "Jēkabpils siltums" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/7 apstiprināto "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums/samazinājums (%)

Siltumenerģijas ražošana

36.08

45.57

+26.30%

Siltumenerģijas pārvade un sadale

17.29

19.10

+10.47%

Siltumenerģijas tirdzniecība

0.48

0.48

0%

Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente

0.37

0.37

0%

Siltumenerģijas gala tarifs

54.22

65.52

+20.84%

 

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas  tarifu lietotājs var septiņu (7) dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis":

1. SIA „Jēkabpils siltums” Nameja ielā 4a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, rakstveidā vai elektroniski (tālrunis 65233100, e-pasts:jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv).

2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Ūnijas ielā 45, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss 67097277, e-pasts: sprk@sprk.gov.lv).

SIA “Jēkabpils siltums” informē, ka arī jaunais tarifs var tikt mainīts vairākas reizes. Gadījumā, ja nākamajos mēnešos samazināsies dabasgāzes cena un attiecīgi izmaksas, tarifs tiks pārskatīts un samazināts, bet, ja dabasgāzes cena nesamazināsies un turpinās pieaugt, uzņēmums būs spiests atkārtoti pārskatīt un paaugstināt siltumenerģijas tarifu.

Siltumapgādes uzņēmums SIA “Jēkabpils siltums” izprot iedzīvotāju satraukumu augošā siltumenerģijas tarifa dēļ, ņemot vērā arī saspringto situāciju ar Covid-19. Lai iespēju robežās mazāk izjustu siltumenerģijas tarifa kāpumu, aicinām apsaimniekotāju rūpīgi izvērtēt un pareizi ieregulēt ēku individuālos siltummezglus, pārskatot uzstādītos temperatūru režīmus. Mudinām arī iedzīvotājus aktīvi izteikt vēlmi apsaimniekotājam par vēlamo temperatūru režīmu mājoklī, tādā veidā ekonomējot siltumenerģiju, jo katra temperatūras grāda izmaiņas ietekmē arī siltumenerģijas rēķinu.

SIA “Jēkabpils siltums” īpaši pateicas siltumenerģijas lietotājiem, kuri savlaicīgi veic samaksu par patērēto siltumenerģiju un izsaka cerību, ka siltumenerģijas tarifa pieaugums būtiski neietekmēs iedzīvotāju spēju norēķināties par saņemto pakalpojumu.

2021.gada 1.decembrī

Ieteikt citiem: