Temperatūra Jēkabpilī -°;
Jaunumi
SIA “Jēkabpils Siltums” turpmāk nodrošinās siltumapgādes pakalpojumus Brodu ciemā, Mežāres ciemā un Variešu ciemā

SIA “Jēkabpils Siltums” turpmāk nodrošinās siltumapgādes pakalpojumus Brodu ciemā, Mežāres ciemā un Variešu ciemā

Paziņojumi / 07:38, 26.Jūnijs, 2024 / Autors: Jēkabpils Siltums / Skatīts: 41 reizes

23.maija sēdē Jēkabpils novada dome nolēma uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums”, sākot ar 2024./2025. gada apkures sezonu, nodrošināt sabiedriskos centralizētās siltumapgādes pakalpojumus Jēkabpils novada Ābeļu pagasts Brodu ciemā, Mežāres pagasta Mežāres ciemā un Variešu pagasta Variešu ciemā. Lēmums paredz arī slēgt Līgumu par sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums”, par pakalpojuma sniegšanu iepriekš norādītajās administratīvajās teritorijās.

Jēkabpils novada pašvaldība pēc 2021.gada 1.jūlija aktīvi apzina apvienoto pašvaldību teritorijā sniegto komunālo pakalpojumu sistēmu. Pašvaldībai iedzīvotājiem jānodrošina vienveidīgu, efektīvu un kvalitatīvu autonomo funkciju ietvaros ietilpstošu uzdevumu izpildi, līdz ar to šo pakalpojumu sniegšanas kārtība ir jāpārskata. Lai panāktu siltumenerģijas pakalpojuma efektīvāku veikšanu, kā arī optimālu izdevumu veidošanos Ābeļu pagasta Brodu ciemā, Mežāres pagasta Mežāres ciemā un Variešu pagasta Variešu ciemā, Jēkabpils novads, lietderīgāk būtu, ja siltumenerģijas pakalpojumu nodrošinātu un siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas tiesības būtu nodotas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums”, ņemot vērā sabiedrības rīcībā esošos resursus un pieredzi. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” ir Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kur 100% kapitāldaļu pieder Jēkabpils novada pašvaldībai.

SIA “Jēkabpils Siltums” valdes loceklis Raits Sirmovičs informēja, ka ņemot vērā atbildtoši domes lēmumam noteikto novada teritorijā esošo katlumāju un siltumapgādes pakalpojuma pārņemšanu, patlaban uzņēmums veic sagatavošanos nākamajai apkures sezonai. Tiek strādāts, lai apzinātu visus nepieciešamos darbības, lai nodrošinātu apkures sezonu pārņemtajās katlu mājās, tāpat jāplāno darbi, kas saistās ar kurināmā- malkas iepirkšanu un citi. Vasarā notiek arī apkopes darbi pārējās, SIA “ Jēkabpils Siltums” katlumājās Jēkabpils pilsētā, lai savlaicīgi sagatavotos nākamajai apkures sezonai.

 

SIA “Jēkabpils Siltums”

 

Ieteikt citiem: