Temperatūra Jēkabpilī -°;
Jaunumi
Svinīgi atklāta SIA “Jēkabpils siltums” jaunā biomasas katlu māja Tvaika ielā 4,  Jēkabpilī

Svinīgi atklāta SIA “Jēkabpils siltums” jaunā biomasas katlu māja Tvaika ielā 4,  Jēkabpilī

Paziņojumi / 14:45, 2.Aprīlis, 2024 / Autors: Jēkabpils Siltums / Skatīts: 174 reizes

28. martā svinīgi atklāja SIA “Jēkabpils siltums” jauno biomasas katlu māju Jēkabpilī, Tvaika ielā 4a. Atklāšanā piedalījās Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis, ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Irbe, Jēkabpils novada domes vadība un deputāti, SIA “Jēkabpils Siltums” vadība, kā arī projekta realizētāji- projekta vadītājs, SIA “Smart Consulting” valdes priekšsēdētājs Ingars Baļčūns, ģenerāluzņēmējs SIA “Mapri būve” valdes loceklis Artūrs Sausiņs un būvdarbu vadītājs Jānis Veckaktiņš, kā arī pārstāvji  un apakšuzņēmējs, SIA “FILTER” valdes loceklis Kristaps Ramiņš un uzņēmuma pārstāvji.
SIA “Jēkabpils Siltums” valdes loceklis Raits Sirmovičs atklāšanas pasākumā sacīja: “Katlumāja nodota ekspluatācijā jau novembrī, bet objektu svinīgi atklājam šodien, 28.martā, jo marta beigās esam saņēmuši beidzamo samaksu no Centrālas finanšu un līguma aģentūras un līdz ar to var teikt, ka projekts ir pilnīgi pabeigts. Lai projektu varētu realizēt, paldies jāsaka Latvijas valdībai, kura tālredzīgi iestrādāja iespēju šāda veida finansējuma saņemšanai no Kohēzijas fonda. Paldies arī Jēkabpils novada pašvaldībai, kas sniedza dažāda veida atbalstu visa projekta laikā, kā arī deva galvojumu aizņemuma saņemšanai Valsts kasē. Paldies visiem, kuri iesaistījās būvniecības procesā- projekta vadībai no “Smart Consulting”, ģenerāluznēmējam SIA “Mapri būve” un apakšuzņēmējiem “FiILTER”, kuri veica visu grandiozo iekārtu uzstādīšanu, regulēšanu un darbības nodrošināšanu. Paldies visiem un lai objekts ilgi kalpo!”

Pēc jaunās biomasas katlumājas atklāšanas un objekta apskates Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis pauda: “Vērtējums par redzēto jaunatklātajā biomasas katlumājā ir ļoti pozitīvs. Ļoti augsti vērtēju pašvaldības, kuras ir aktīvas un izmanto visas pieejamās attīstības iespējas. Katlumāja ir loģiski, pārdomāti uzbūvēta, un arī īsā termiņā.  Interesanti, ka šajā objektā esot var redzēt gan veco, gan jauno katlumāju  un attiecīgi salīdzināt ne tikai vizuāli, bet arī no tāda viedokļa, ka, lai arī jaunā katlumāja telpiski ir mazāka, tā strādā ar lielāku jaudu, kas savukārt parāda tehnoloģiju attīstību. Protams, būtiski arī klimata ieguvums- tīrāka, zaļāk vide un samazināti izmeši, par ko ikdienā varbūt neaizdomājamies. Novēlu, lai katlumāja labi kalpo un lai šis projekts ir labs  piemērs arī citām pašvaldībām.”

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis uzsvēra, ka ir gandarīts redzēt pabeigtu projektu, kas sekmīgi darbojas un ir būtisks ne tikai no ekonomiskā viedokļa, bet arī videi draudzīgs. R. Ragainis pateicās par ieguldīto darbu visām projektā iesaistītajām pusēm.

Jaunā katlumāja uzbūvēta projektā “Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Tvaika ielā, Jēkabpilī”. Katlumāja uzbūvēta un pieslēgta centralizētās siltumapgādes sistēmai. Jaunā biomasas katlu māja ir ar 8 MW jaudu un aprīkota ar elektrostatisko dūmgāzu attīrīšanas filtru, kas veicina videi draudzīgu un energoefektīvu siltumenerģijas ražošanu, un dūmgāzu kondensatoru 2 MW, kas atgūst siltumu no dūmgāzēm, samazinot enerģijas zudumus un palielinot kopējo katlu mājas efektivitāti.

Katlu mājas būvprojekta izstrādi, iekārtu un materiālu piegādi, būvniecības darbus un objekta nodošanu ekspluatācijā veica ģenerāluzņēmējs SIA “Mapri Būve”.

 Kā apakšuzņēmējs katlu mājas tehnoloģisko iekārtu un automatizācijas sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu un iedarbināšanu veica SIA FILTER, kurš jau 30 gadus izstrādā inženiertehniskos risinājumus siltumapgādes, enerģētikas, ūdens attīrīšanas un automatizācijas jomās dažādās ražošanas nozarēs.

Katlu mājā ir uzstādīts firmā Kohlbach (Austrija) ražots katls , firmā Scheuch ( Austrija ) ražoti dūmgāzu kondensators un elektrostatiskais dūmgāzu attīrīšanas filtrs.

SIA” FILTER “ inženieru izstrādātā katlu mājas automatizācijas un vadības sistēma ļauj optimizēt katlu mājas darbību, nodrošināt pilnīgu kontroli pār procesiem un efektīvi izmantot siltumenerģiju. Katlu mājai izveidota kurināmā noliktava ar pilnībā automatizētu biomasas padeves sistēmu. Tajā uzstādītas nepieciešamās palīgiekārtas un aprīkojums katlu mājas automatizētai darbībai un darbības attālinātai kontrolei.

Ir sasniegts projekta realizācijas mērķis - aizstāta fosilo resursu izmantošana ar AER(atjaunojamiem energo resursiem) un uzlabota katlumājas darbības efektivitāte, nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošiem patērētājiem.

Projekta ietvaros sasniegti šādi ieguvumi:

•Ir aizvietota lielākā daļa fosilā kurināmā ar AER;

• Uzstādīta moderna siltumenerģiju ražojošā vienība ar 8 MW  jaudu;

•Paaugstināta siltumenerģijas ražošanas efektivitāte no AER un to īpatsvars kurināmā bilancē;

•Ir veikta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils siltums" izmaksu optimizēšana;

•Paaugstinājusies siltumapgādes drošība.

Būvuzraudzību objektā veica Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Būves un būvsistēmas”.

Projekts “Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Tvaika ielā, Jēkabpilī”, tika realizēts izmantojot Eiropas Savienības un Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 7 081 791.14 euro bez PVN, no kuriem 2 651 609.55 EUR ir Kohēzijas fonda finansējums.

Lai projektu varētu realizēt veiksmīgi, Jēkabpils novada pašvaldība nepieciešamajam līdzfinansējumam ir sniegusi galvojumu kapitālsabiedrībai  aizņēmuma saņemšanai. SIA “Jēkabpils siltums” noslēdzis Aizdevuma līgumu ar Valsts kasi uz 30 gadiem.

Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/037 “Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Tvaika  ielā, Jēkabpilī” norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

SIA “Jēkabpils siltums”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieteikt citiem: