Temperatūra Jēkabpilī -°;
Līguma par siltumenerģijas piegādi noslēgšana

Līguma par siltumenerģijas piegādi noslēgšana

 

Šīs sadaļa dati vēl tiek apkopoti. Lūdzu atgriezieties pēc laika!