Temperatūra Jēkabpilī -°;
Pielikums pie siltumenerģijas pakalpojuma līguma

Pielikums pie siltumenerģijas pakalpojuma līguma

Atskaite jāiesniedz gadījumos, kad siltumenerģijas pakalpojuma sniedzējs SIA "Jēkabpils siltums" pakalpojuma saņēmējam pieprasa sniegt informāciju par iepriekšējā norēķinu periodā īpašumā patērēto siltumenerģiju.