Temperatūra Jēkabpilī -°;
Tarifs

Tarifs

No 2018.gada 1.septembra spēkā stājies samazinātais SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas tarifs. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija padome apstiprināja SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa): siltumenerģijas ražošanas tarifu 36,08 EUR/MWh; siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs - 17,29 EUR/MWh; siltumenerģijas tirdzniecības tarifs - 0,48 EUR/MWh; siltumenerģijas gala tarifu 54,22 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti).