Temperatūra Jēkabpilī -°;

Sazinies ar mums

Jūsu dati ir drošība! Mums Jūsu kontaktinformācija ir nepieciešama, lai varētu sniegt Jums atbildi.

Rekvizīti

SIA „Jēkabpils siltums“
Nameja ielā 4a, Jēkabpils,LV-5201

Reģistrācijas numurs: 40003007778
AS SEB banka, Kods: UNLALV2X
Konts: LV59 UNLA 00090005 0800 8

E-pasts jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv

Tālrunis: 65233100
Fakss: 65220710

 

DARBA LAIKS

Pirmdiena: 8.00-18.00

Otrdiena: 8.00-17.00

Trešdiena: 8.00-17.00

Ceturtdiena: 8.00-17.00

Piektdiena: 8.00- 16.00

Pusdienu pārtraukums  12.00-13.00

BANKU NORĒĶINU KONTI


AS SEB Banka
Konts: LV59UNLA0009000508008
Kods:   UNLALV2X


AS “Swedbank” 
Konts:  LV19HABA0551000368372
Kods:   HABALV22


AS “Citadele banka”
Konts:  LV67PARX0002664630012
Kods:   PARXLV22


AS "Luminor Bank"
Konts:  LV78RIKO0002010900463
Kods:   RIKOLV2X

Kontakti saziņai

Aleksandrs Karpenko

Valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Karpenko

Juris Broņka

Valdes loceklis

Juris Broņka

Oļegs Dubiņins

Valdes loceklis

Oļegs Dubiņins

Lietvede/ekonomiste

Lietvede/ekonomiste

Klientu apkalpošanas speciāliste

Klientu apkalpošanas speciāliste

Galvenā grāmatvede

Galvenā grāmatvede

Grāmatvedība

Grāmatvedība

Juriste

Juriste

Tehniskais direktors

Tehniskais direktors

Siltumtīklu inženieris

Siltumtīklu inženieris

Vides inženieris, darba drošības speciālists

Vides inženieris, darba drošības speciālists

Medijiem

Jēkabpils siltums - logo

Jēkabpils siltums logo (png)

Jēkabpils Siltums - logo

Jēkabpils siltums logo (svg)

Jēkabpils siltums logo (pdf)