Temperatūra Jēkabpilī -°;
Pakalpojumi

Pakalpojumi 

Sabiedrības galvenie darbības veidi:

 • tvaika un karstā ūdens ražošana un piegāde,
 • elektroenerģijas ražošana un sadale,
 • ēku demontāža un nojaukšana, zemes darbi,
 • ēku vispārējā būvniecība un inženiertehniskie darbi,
 • ēku inženiertehnisko sistēmu montāža,
 • izolācijas ierīkošana; sanitārtehniskie darbi,
 • citas būvdarbu pabeigšanas operācijas,
 • kravu autotransports,
 • cauruļvadu transports,
 • citi komercpakalpojumi,
 • tehniskās pārbaudes,
 • mērījumi un analīzes.