Temperatūra Jēkabpilī -°;
Informācija par uzņēmumu

Informācija par uzņēmumu

Par SIA „Jēkabpils Siltums”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils Siltums” izveidota 2003. gada 24. aprīlī, reorganizējot Jēkabpils pašvaldības uzņēmumu „Jēkabpils siltumtīkli”. Sabiedrības 100% kapitāldaļu turētājs ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība.

Sabiedrības galvenie darbības veidi ir tvaika un karstā ūdens ražošana un piegāde; elektroenerģijas ražošana un sadale; ēku demontāža un nojaukšana; zemes darbi; ēku vispārējā būvniecība un inženiertehniskie darbi; ēku inženiertehnisko sistēmu montāža; izolācijas ierīkošana; sanitārtehniskie darbi; citas būvdarbu pabeigšanas operācijas; kravu autotransports; cauruļvadu transports; citi komercpakalpojumi; tehniskās pārbaudes, mērījumi un analīzes.

2013.gadā SIA „Jēkabpils siltums” turpina ražot un realizēt siltumenerģiju pēc tarifa, kas  ar Sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu apstiprināts 2009. gadā. Uzņēmums pēdējo gadu laikā veicis būtiskus ieguldījumus iekārtu un tehnoloģisko procesu renovācijā, kā arī realizējis siltumtrašu rekonstrukciju, ko plāno turpināt vēl vairākos pilsētas mikrorajonos, lai rastu iespēju samazināt siltumenerģijas zudumus trasēs un nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku pakalpojumu SIA "Jēkabpils Siltums" klientiem.

Kopš 1993.gada SIA „Jēkabpils Siltums” ir Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas biedrs.