Temperatūra Jēkabpilī -°;
Informācija par uzņēmumu

Informācija par uzņēmumu

Par SIA „Jēkabpils Siltums”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils Siltums” izveidota 2003. gada 24. aprīlī, reorganizējot Jēkabpils pašvaldības uzņēmumu „Jēkabpils siltumtīkli”. Sabiedrības 100% kapitāldaļu turētājs ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Sabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

Sabiedrības galvenie darbības veidi: elektroenerģijas ražošana, elektroenerģijas tirdzniecība, tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana, 
cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana, citu inženiersistēmu montāža, kravu pārvadājumi pa autoceļiem,
cauruļvadu transports. 

No 2018.gada 1.septembra spēkā stājies samazinātais SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas tarifs. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija padome apstiprināja SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa): siltumenerģijas ražošanas tarifu 36,08 EUR/MWh; siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs - 17,29 EUR/MWh; siltumenerģijas tirdzniecības tarifs - 0,48 EUR/MWh; siltumenerģijas gala tarifu 54,22 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti).

Kopš 1993.gada SIA „Jēkabpils Siltums” ir Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas biedrs.