Temperatūra Jēkabpilī -°;
Nomas objekti

Nomas objekti

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Jēkabpils siltums” iznomātie nekustamie īpašumi

Nr.p.k.

Nomnieks

Nekustamā īpašuma adrese

Kadastra numurs

Platība

m2

Nomas maksa EUR bez PVN

Lietošanas mērķis

Līguma darbības termiņš

1.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils pakalpojumi – būvniecība”

Nameja iela 4a, Jēkabpils

1) Telpa Nr.5, 6, 7, 28

2) zemesgabals

56010022484

1) 93.5 (telpas)

2) 318,0 (zemesgabals)

1) 132.77

2) 101.76

1) Komercplatību telpas - Biroja un noliktavas telpas

2) Stāvlaukums tehnikas novietošanai

01.08.2019. -31.10.2020.

2.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PROFIT grāmatvedība”

Nameja iela 4a, Jēkabpils

Telpa Nr.22

5601 002 2484

19.0

59.09

Komercplatību telpas -

Grāmatvedības pakalpojumu birojs

01.03.2019. – 29.02.2020.

3. 

Guntis Kalnāre

Nameja iela 4a, Jēkabpils

Telpa Nr.4

5601 002 2484

32.5

70.53

Komercplatību telpas -

Auto sēdekļu pārvalku darbnīca

19.12.2011.-31.12.2021.

4.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TELE 2”

Tvaika iela 4, Jēkabpils

1) Ražošanas būve

2) Zemesgabals

5601 002 02 63

1) 5.0

(būve)

2) 15.0

(zemesgabals)

235.0

Mobilo telekomunikāciju objekts

01.11.2019. – 31.10.2028.

5.

SIA “BITE Latvija”

Tvaika iela 4, Jēkabpils

1) Ražošanas būve

2) Zemesgabals

5601 002 0263

1) 20.5

(būve)

2) 1.5

(zemesgabals)

242.00

Mobilo telekomunikāciju  objekts 

01.11.2019. – 31.10.2028.

6.

SIA “BALTCOM”

Tvaika iela 4, Jēkabpils

Ražošanas būve

56010020263

1.0

11.76

Interneta iekārtu

objekts

01.05.2019.

7. SIA "Jēkabpils pakalpojumi-būvniecība"           01.08.2019. - 31.10.2020.
8. SIA "PROFIT grāmatvedība"           01.03.2019. - 28.02.2021.