Temperatūra Jēkabpilī -°;
Pretkorupcijas pasākumu plāns

Pretkorupcijas pasākumu plāns

Pretkorupcijas pasākuma organizatoriskā plāna mērķis ir korupcijas novēršana un korupcijas risku iespējamības samazināšana Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums”, lai panāktu sabiedrības amatpersonu un darbinieku efektīvu, tiesisku un ētisku darbību sabiedrības interesēs. 

Pilnu pretkorupcijas plānu skatīt zemāk pielikumā.