Temperatūra Jēkabpilī -°;
Vidējā termiņa darbības stratēģija